กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

03 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 643

34,098 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ.2461 บนที่ดินซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ทรงขอมาจากทายาทของราชบุตร(สุ่ย) เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ สำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 6

 

อาคารเป็นตึกชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ ภายในอาคารประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลาง มีระเบียงทางเดินและห้องขนาดเล็กอยู่โดยรอบ เหนือกรอบประตูและหัวเสารับชายคาที่ระเบียงมีการประดับด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา อาคารได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2532 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2544

 

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่อง ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และชาติพันธุ์วิทยา โดยแบ่งหัวข้อเรื่องเป็น 10 ห้องจัดแสดง ดังนี้

 • ห้องที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี

จัดแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง การแบ่งเขตการเมืองการปกครอง และเส้นทางคมนาคม ตราประจำจังหวัด ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

 • ห้องที่ 2 ภูมิศาสตร์ทัพยากรธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดแสดงข้อมูลการกำเนิดโลก แผนที่ลักษณะธรณีวิทยาที่ราบสูง ซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ เรื่องราวของไดโนเสาร์ ตัวอย่างแร่และหินขนาด และการขุดพลอยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

 • ห้องที่ 3 สมัยก่อนประวัติศาสตร์

จัดแสดงข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบด้วย โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เช่น เครื่องมือหิน กลองมโหระทึก ภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ เครื่องใช้และเครื่องประดับสำริด รวมทั้งอาวุธที่ทำจากสำริดและเหล็ก ที่ผนังจะมีภาพเขียนสีจำลองจากแหล่งภาพเขียนสีผาแต้ม ซึ่งเป็นแหล่งภาพเขียนสีที่สำคัญในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 • ห้องที่ 4 วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเจนละ(ขอมหรือเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร)

จัดแสดงโบราณวัตถุในวัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนคร และวัฒนธรรมทวารวดีอายุราว โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สุด ได้แก่ อรรธนารีศวร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 พบในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประติมากรรมที่สลักรูปพระศิวะและพระอุมาผู้เป็นชายา รวมไว้เป็นองค์เดียวกัน ซึ่งทั้งสองต่างเป็นเทพที่เคารพนับถือในศาสนาฮินดู และยังมีเสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมร พระพุทธรูปและใบเสมาหินทราย เป็นต้น

 • ห้องที่ 5 วัฒนธรรมขอมหรือเขมรสมัยเมืองพระนคร

จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 เช่น พระคเณศศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ ทับหลังแบบกำพงพระ ทับหลังแบบปาวน ศิวลึงค์หินทราย และชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมจากโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ภาพสลักเทพนพเคราะห์จากปราสาทบ้านเบญ เป็นต้น

 • ห้องที่ 6 วัฒนธรรมไทย-ลาว

จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ในวัฒนธรรมไทย-ลาว ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 23-25 โดยเน้นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้งที่ทำจากไม้ สำริด และหินทรายลงรักปิดทอง โบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลาวหล่อด้วยสำริดที่ฐานมีจารึกสรุปได้ว่า เจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ให้หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ.2369 เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก

 • ห้องที่ 7 ผ้าโบราณและผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี

จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทผ้าทอโบราณและผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี เช่น ผ้านุ่งของสตรีชั้นสูง ผ้าฝ้าย และผ้าไหมทอลวดลายต่าง ๆ

 • ห้องที่ 8 ดนตรีพื้นเมือง

จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง โดยทำหุ่นจำลองนักดนตรีอิสานขนาดเท่าคนจริง กำลังบรรเลงเครื่องดนตรีแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องดนตรีที่ใช้สายดีด เช่น พิณสอง พิณสาม เครื่องสายที่มีคันชัก เช่น ซอแบบต่างๆ เครื่องเคาะ เช่น โปงลาง หมากกั๊บแก๊บ

 • ห้องที่ 9 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน

จัดแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้พื้นบ้าน เช่น เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว พร้อมขั้นตอนการทำเครื่องทองเหลือง อาทิ เชี่ยนหมาก ผอบ ตะบันหมาก ขัน นอกจากนี้ยังมีเชี่ยนหมากไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชี่ยนหมากอีสาน จัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆ ทั้ง ลอบ ไซ แห ฯลฯ และเครื่องครัวที่ยังสามารถพบได้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน เช่น กระติบข้าว ก่องข้าว ครก หวดนึ่งข้าวเหนียว กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น

 • ห้องที่ 10 การปกครองและงานประณีตศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา

จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเมืองอุบลราชธานี ก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดแสดงภาพถ่ายของบุคคลสำคัญ เครื่องใช้ของเจ้าเมืองอุบลราชธานี และยังมีศิลปวัตถุที่น่าสนใจ เป็นงานประณีตศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา ประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้ศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดต่างๆ ในเมืองอุบลราชธานี เช่น ธรรมาสน์ หีบพระธรรม ภาพพระบฏ ตู้พระธรรม รางสรงน้ำ กากะเยีย เชิงเทียน คัมภีร์ใบลาน เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลาว สร้างเมื่อ พ.ศ.2369
 • โสมสูตร ศิลปะเขมรแบบไพรกเมง พุทธศตวรรษที  12-13
 • พระคเณศ ศิลปะลพบุรี ร่วมสมัยศิลปเขมรแบบเกาะแกร์ พุทธศตวรรษที่ 15
 • กลองมโหระทึก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรม อายุประมาณ 2,500-2,100 ปี
 • ศิลาจารึกปากแม่น้ำมูล อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษที่ 11-12
 • ทับหลัง ศิลปะลพบุรีร่วมสมัยศิลปะเขมรแบบกำพงพระ พุทธศตวรรษที  12-13

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

318 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-251 015
โทรสาร : 045-255 071
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/ubonratchathani
อีเมล : ubonnationalmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท
ชาวางชาติ 100 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

04 มีนาคม 2567
ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย   ขอเชิญร่วมงานเสวนา  “จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ การเดินทางจากอดีตสู่ปัจจุบัน"  วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  ร่วมเสวนาโดย ๑. Prof.Amarjiva Lochan, University of Delhi ๒. คุณเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ๓. คุณพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี  ดำเนินรายการและแปลโดย ดร.อัญชลี แสงทอง (มรภ.อบ.) ดร.สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ (มอบ.) ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และขอเชิญชมนิทรรศการ “ตามรอยพระศาสดาและพุทธสถานในอินเดีย” The Buddhist Exhibition “Buddha Carika – in Footsteps of Buddha ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เปิดให้เข้าชมวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    

10 มี.ค. 2566

12 มี.ค. 2566

02 มีนาคม 2566
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรรม “ฮีต ๑๒ ฮอยฮีตคองวัฒนธรรม” วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี   เปิดศักราชใหม่ด้วยประเพณีบุญใหญ่ของชาวอีสาน “บุญเดือนสี่ : บุญผะเหวด” โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ร่วมกับ พันธมิตรเครือข่าย พบกับ ธุงผะเหวด ลวดลายวิจิตร การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ “ธุงผะเหวด” จากกลุ่มช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และทุงอีสาน ทุงบ้านบัวเจริญ อุบลราชธานี  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน โดย พระวิทยากร พระปกรณ์ ชินวโร วัดมณีวนาราม ขอเชิญร่วมขบวนแห่ธุงผะเหวดโบราณที่ม่วนซื่นสวยงาม วาดงานศิลป์บนผืนธุงผะเหวด โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาธิตการทำธุงใยแมงมุม ที่มีรูปแบบและสีสันอันหลากหลาย ตลาดอุบลฮักคราฟท์ ได้นำผลิตภัณฑ์ออแกนิค และงานฝีมือต่างๆจากชุมชนคนอุบลฯ อุบล “ฮัก” คราฟท์-Ubon Hugs Crafts มาให้เลือกชม ชิม ช็อป   ** ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/UbonNationalMuseum **

22 ก.ค. 2564

28 ก.ค. 2564

23 กรกฎาคม 2564
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี   จัดนิทรรศการ "มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔    โดยมีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอุบลราชธานี เป็น ๔ โซน ได้แก่ (๑)  นิทรรศการ ตำนานเทียนหนึ่งเดียวในสยาม  จัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อเกี่ยวกับ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต้นเทียนจำลองที่ชนะการประกวดของจังหวัดอุบลราชธานี  (๒) นิทรรศการ ผ้าเมืองอุบล  (๓) นิทรรศการ ใบลานสำคัญของเมืองอุบล  (๔) นิทรรศการ ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเมืองอุบล และภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนา การสาธิตงานศิลปะ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น อาทิ  การเสวนาเรื่องผ้าเมืองอุบล การสาธิตการแกะสลักต้นเทียน เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์โดยการเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ    การเข้าชมงานมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานครั้งละไม่เกิน ๕๐ คน แบ่งเป็น  ภายนอกอาคาร ๓๕ คน ภายในอาคาร ๑๕ คน  ผู้เข้าชมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าชมงาน และมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ พร้อมเว้นระยะห่างในการชมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 045 255071 045 251015

31 ธ.ค. 2563

03 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญ สักการะพระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยาการ เทพแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวง เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ปราศจากอุปสรรคตลอดจนประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่มุ่งหวังแก่ท่านและครอบครัว   และห้ามพลาด!!! กิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : Ubon Ratchathani National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

11 ม.ค. 2563

09 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอเชิญน้องๆ มาร่วมสนุกกันในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓  พบกันวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมพิพิธภัณฑ์ เสริมความรู้ คู่ความสนุก ชมการแสดงน่ารักๆของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆ ใบความรู้คู่ความสนุก ลุ้นของรางวัล ผืนผ้าใบแต้มสีสัน เสริมสร้างจินตนาการ หลุมขุดค้นมหัศจรรย์ การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ ขาโถกเถก, เดินกะลา, ม้าก้านกล้วย, ปืนก้านกล้วย ฯลฯ ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-255 071 / 045-251 015 **
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง