คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ไดโนเสาร์ไม้ไผ่สาน

ประติมากรรมสร้างสรรค์ สืบสานตัวตนชาวกาฬสินธุ์

งานประติมากรรมไดโนเสาร์ไม้ไผ่สาน เกิดจากความคิดที่จะสร้างงานที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ติดตา เป็นภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมจังหวัดเกิดความประทับใจ และยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชาวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งอุดมไปด้วยวัสดุจากธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะ “ไม้ไผ่” ที่มีตลอดทั้งปี และภูมิปัญญาชาวบ้านในการจักสานและยังมีเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ จึงได้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ไดโนเสาร์ไม้ไผ่ขึ้น สถานที่จัดแสดง ณ สวนสาธารณะริมแก่ง แก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

764 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาฬสินธุ์