ย้อนกลับ

สงกรานต์แห่พระขอฝน

พระคันธารราษฎร์ลอดซุ้มประตูชุมพล

พระคันธารราษฎร์ เป็น พระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ผู้สร้าง คือ พระยานครราชเสนี(สหัด สิงหเสนี) เจ้าเมืองนครราชสีมา คนที่ 11 มีขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร 30 เซนติเมตร เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พระยานครราชเสนี (สหัด สิงหเสนี) เจ้าเมืองนครราชสีมาขณะนั้น ได้ริเริ่มประกอบพิธีอัญเชิญ “พระคันธารราษฎร์แห่ลอดประตูชุมพล” เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวโคราชเรื่อยมาจนถึงปี 2522 พิธีกรรมดังกล่าวได้หยุดไป

 

“พระคันธารราษฎร์” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวายกเสมอพระอุระในท่ากวัก พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา เป็นกิริยารับน้ำ ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ โดยลงยาสีเหมือนจริง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์บางเรียว พระกรรณยาว เกือบจดพระอังสา ขมวดพระเกศา ทำเป็นรูปก้นหอยเรียง ตลอดถึงพระเมาลี พระรัศมีทำเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา มีริ้วผ้าที่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป รองรับด้วยฐานบัวคว่ำบัวหงาย ทั้งนี้ ประชาชนนิยมกราบไหว้พระคันธารราษฎร์ เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างว่า “พระขอฝน”

 

จังหวัดนครราชสีมา ได้กลับมาฟื้นประเพณีโบราณในช่วงวันมหาสงกรานต์โคราช ซึ่งจะอัญเชิญ “พระคันธารราษฎร์” ประดิษฐานบนราชรถ พร้อมการรำบวงสรวงโดยชาวโคราชจะร่วมขบวนแห่เดินจากวัดพระนารายณ์ฯ ไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อทำพิธีทางศาสนาและให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ หลังจากนั้นจะเป็นพิธีแห่ “พระคันธารราษฎร์ลอดซุ้มประตูชุมพล” หรือที่เรียกว่า “แห่พระขอฝน” ขบวนจะเดินผ่านถนนจอมพลหลังย่าโมผ่านศาลหลักเมืองเพื่อกลับไปที่วัดพระนารายณ์ฯ

 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  http://executivekorat.com/archives/15693

418 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา