คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เขมราฐ

ดินแดนแห่งความสุข

อำเภอเขมราฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี เขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงยาวถึง 40 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ หาดทรายสูง แก่งช้างหมอบ แก่งพลาเหล็ก ภูอ่าง ภูรัง ภูพนมดี ภูยอ และมีถนนเส้นไฮไลท์ คือ ถนนเลียบแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันอำเภอเขมราฐ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานโปรโมต “เปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ” ณ ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200 ปี โดยมีกำหนดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์  โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ชุมชนเก่าแก่ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขงแห่ง รวมทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก และอาหารท้องถิ่นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubonratchathani.go.th/th/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

2,172 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดอุบลราชธานี