คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์

Museum review : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ นครราชสีมา ; พื้นที่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณค่า...

Museum review : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ นครราชสีมา ; พื้นที่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณค่า...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็น museum ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมา ใกล้กับอนุสาวรีย์ท้างสุรนารี หรือ ย่าโม ของชาวโคราช

เกิดขึ้นจากปณิธานความต้องการในการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) พระสงฆ์องค์สำคัญของเมืองโคราชแห่งนี้ โดยท่านบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และบริจาควัตถุโบราณในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณ์แห่งนี้

ภายในจัดแสดงศิลปะวัตถุในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบภายในพื้นที่จังหวัดนครรราชสีมาและใกล้เคียง

อาทิ ศิลาจารึก เครื่องปั้นดินเผา เทวรูปสำริด ทับหลังศิลาแลง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก เงินตรา โดยเฉพาะ กู่หลักหินที่เก็บอัฐิของท่านสุรนารี หรือย่าโมที่เคารพของคนทั่วไป ซึ่งเป็นกู่หินอันแรกหลังจากการถึงแก่อนิจกรรมของท้าวสุรนารีนั้นเอง

#museumreview

3,257 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา