คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สังคโลก มรดกพระร่วง

“สังคโลก” ศาสตร์และศิลป์บนแผ่นดินพระร่วง

...กรัตนดังดอกซ้อนดอกพุดเห็นแก่ตา

ดาษทั่วจักรพาลพระเกศธาตุเสด็จมีห-

มู่หนึ่งชีดังสายฟ้าแลบดงแถวน้ำ

แล่นในกลางหาวอัศจรรย์

สิ่งหนึ่งได้เห็นตะวัน

ออกเขียวดังสุงเผาหม้อเผาไห....

     ในศิลาจารึกหลักที่ ๒ วัดศรีชุม ตอนหนึ่งเล่าถึงปาฏิหาริย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทำปาฏิหาริย์ขึ้นให้เห็นบนท้องฟ้ามีแสงสีเขียวเหมือนสีไฟของการเผาเครื่องถ้วย เพียงถ้อยคำในจารึกเท่านี้ก็ย่อมยืนยันได้ว่า “สังคโลก” นั้นมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย

     การผลิตสังคโลกนั้นเฟื่องฟูอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัย เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ จากหลักฐานที่ได้พบแหล่งเรือจมและแหล่งอุตสาหกรรมเตาเผาสังคโลกหรือเตาทุเรียงหลายร้อยเตาที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งรูปทรง สีเคลือบ และลวดลาย

     ลวดลายปลาบนชามสังคโลกนั้นมีมากมายหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ฯลฯ มีทั้งแบบปลาเดี่ยว ปลาคู่ ปลาสามตัว และปลาสี่ตัว ล้วนแล้วแต่อยู่คู่กับลายพรรณพฤกษา เช่น ดอกบัว ดอกผักบุ้ง

     ตุ๊กตาสังคโลกหลายชิ้นนั้นเล่าเรื่องราวของอดีตได้ เห็นการแต่งกาย เห็นวิถีความผูกพันครอบครัว แม่กับลูก หลายชิ้นยังสามารถชี้ให้เห็นสภาพสังคมในอดีต รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างแผ่นดินพระร่วงนี้กับแผ่นดินจีน ตุ๊กตาสังคโลกจึงช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์

     ในฐานะลูกหลานพระร่วงผู้สืบทอดงานศิลป์บนต้นกำเนิดแผ่นดินสยามนี้ มีความภูมิใจที่จะสอนเทคนิคการวาดลายสังคโลกลงบนภาชนะดินเผา หรือเสื้อยืด กระเป๋าผ้า สำหรับเป็นของที่ระลึกให้คุณกลับไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสดิน ปั้นดิน ด้วยตนเอง มาลองปั้นดินเหนียวเป็นตุ๊กตารูปช้าง รูปนกคุ้ม รูปคน หรืออื่นๆ ได้ แล้วคุณจะได้รับผลงานที่จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยตัวคุณเอง ผู้สนใจเชิญสัมผัสได้ที่ย่านถนนสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย และบริเวณศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ขอขอบคุณเนื้อเรื่องและภาพถ่ายจาก

     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (อพท.๔)

6,163 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุโขทัย