ย้อนกลับ

บ้านพระพิมพ์

บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

     บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ สถานที่ตั้ง เลขที่ 51/7 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. สุโขทัย โดยเริ่มจากการ รวบรวมพระพิมพ์ ของเมืองสุโขทัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พระพิมพ์ที่ถูกค้นพบจากเมืองศรีสัจชนาลัย และเมืองเก่าสุโขทัย พร้อมทั้งได้รวบรวมประวัติของวัด ผู้สร้างวัด รวมไปถึงชื่อของพิมพ์พระให้ถูกต้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองสุโขทัยรวมไปถึงเมืองที่มีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเดียวกัน เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกของบรรพชนให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ที่มีความเป็นมาอันยาวนานของชาติไทย ดังเช่นคติที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ “ ศิลปะโบราณ รากฐานแห่งชนชาติ” ตลอดมาและตลอดไป ด้วยเคารพและศรัทธา บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๘

     นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดิน การ “พิมพ์พระ”และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่งจากคุณณรงค์ และคุณญาณภัทร์ โตอินทร์ (พี่กบและพี่แก้ม) ซึ่งสามารถให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพระพิมพ์สุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระ การร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผา

ติดต่อ   คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ (พี่กบ)

          คุณญาณภัทร์ โตอินทร์ (พี่แก้ม)

บ้านเลขที่ 51/7 หมู่ 8 บ้านพระเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

089-6436219, 081-1970535

หรือ fanpage facebook : Banpraphim luksamonart

2,072 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุโขทัย