คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง อัญมนีแห่งผืนป่าเขาหลวง

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสมา จ.นครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ต้องห้ามพลาด หนึ่งในนั้น คือ "น้ำตกกรุงชิง"  

น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ท่ามกลางผืนป่าใหญ่จะมีป่าดงดิบหนาแน่น ที่เป็นต้นกำเนิดของคลองกรุงชิง และไหลมารวมบรรจบเป็นน้ำตกกรุงชิงที่มีถึง 7 ชั้นด้วยกัน ชั้นน้ำตกที่สวยที่สุดคือ หนานฝนแสนห่า เพราะมีลักษณะความสวยงามอ่อนช้อยและมีขนาดใหญ่ที่สุด

น้ำตกกรุงชิงในชั้น หนานฝนแสนห่า นี้เองที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ได้ปรากฎบนธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทมาแล้ว

ชั้นต่างๆ ของน้ำตกกรุงชิงนั้นประกอบด้วย

ชั้นแรกคือชั้นที่ 7 วังเรือบิน
ลักษณะน้ำเป็นวัง น้ำเป็นสีเขียวอ่อน ตรงกลางมีเนินทรายให้นักท่องเที่ยวใช้พักขณะเล่นน้ำ มีก้อนหินกั้นสายน้ำเป็นเขื่อนหินคนสามารถเดินข้ามไป อีกฝากหนึ่งได้ ในน้ำจะมีฝูงปลาแหวกว่ายให้ชม

ชั้นที่ 6 ต้นตอ
ที่เรียกต้นตอ เพราะเดิมมีสะตอป่าต้นสูงใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบอยู่สองฝั่ง น้ำตกเป็นกระแสลาดตามหน้าผาหักชันสูงประมาณ 20 เมตร ลงสู่อ่างใหญ่กว้างและลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวอ่อน จากวังเรือบินถึงต้นตอ จะต้องเดินลงเนินเขาสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น

ชั้นที่ 5 หนานจน
จากต้นตอ เดินลงเนินเขามาอีก 700 เมตร ทางชันมากและมีหน้าผา “หนานจน” สูงประมาณ 20 เมตร กระแสน้ำแผ่กว้างเป็นผืนผ้า ที่เรียกว่า หนานจน เพราะจะต้องไต่ขอบลำธารลงไปถึงแอ่งน้ำตก จึงจะพบหน้าผาชันสองข้างลำธาร ทางน้ำหักชันพุ่งตกลงไปอีก 30 เมตร ไหลลงมาเป็นสองข้างทาง ทำให้เกิดไอน้ำกระทบหินดูสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดจนหนทางไต่ขอบลำธารไปไม่ได้อีก 

ชั้นที่ 4 หนานโจน
จากหนานจน จะต้องเดินลงจากเนินเขาซึ่งทางแคบและชัน ที่เรียกว่า “หนานโจน” เพราะกระแสน้ำรวมตัวเป็นเกลียวกระโจนลงมาเป็นวงโค้งและมี แอ่งน้ำลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวแก่ มีก้อนหินเป็นหน้าผาใหญ่ เมื่อน้ำไหลตามช่องหน้าผาสายน้ำกระทบกับก้อนหิน ทำให้เกิดไอน้ำสวยงาม

ชั้นที่ 3 หนานปลิว 
จากหนานโจน ปีนเนินเขาลงมาข้างทางจะมีเถาวัลย์และต้นไม้ให้เป็นที่ยึดเกาะกุม “หนานปลิว” สูงประมาณ 40 เมตร ที่เรียกหนานปลิวเพราะผาของ น้ำตกเป็นซอกเล็กรับลมจัด ทำให้น้ำแยกเป็นละอองปลิวกระจาย น้ำไหลตามช่องหน้าผาเป็น 2 สายตกกระทบก้อนหินขนาดใหญ่ ทำให้เกิดไอน้ำเหมือนหนานโจน น้ำในแอ่งมีลักษณะสีเขียวใส

ชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่า
หนานฝนแสนห่า เป็น ชั้นที่สวยที่สุด ของน้ำตกกรุงชิงจากหนานปลิวจะต้องปีนลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก จึงต้องระมัดระวังการปีนมากกว่าชั้นอื่น ๆ ลักษณะเป็นอ่าวและมีหน้าผาสูง น้ำไหลเป็นสองสายไหลลงมากระทบกับหน้าผาสูง 100 เมตร และกระทบกับก้อนหินเบื้องล่าง น้ำกระจายออกเป็น ละอองเหมือนเม็ดฝนหรือห่าฝนคล้ายฝนตกจึงเรียกว่า ฝนแสนห่า สีของน้ำในแอ่งเป็นสีเขียวแก่มีก้อนหินเล็กใหญ่มากมาย แต่ละก้อนเป็นสีดำและมี ตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามผนังหิน ชั้นนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะผู้คนคิดว่าสวยกว่าชั้นอื่นๆ 

ชั้นที่ 1 หนานมัดแพ
เมื่อเดินไต่เขาลงมาจะพบ หนานมัดแพ น้ำตกเป็นกระแสสองสายไหลโอบชะง่อนหินลงมารวมเป็นสายเดียว ตกกระทบหินหักลาดเป็นขั้นบันไดสามขั้น สูงประมาณขั้นละ 10 เมตร ลงสู่อ่าวลึกและกว้างน้ำเป็นสีเขียวอ่อน ๆ แต่ลงเล่นได้ไม่เป็นอันตรายสองข้างมีชะง่อนหินราบเป็นแผ่นเรียบ และต้นไม้ให้ร่มทั่วไป

การเดินทางสู่น้ำตกกรุงชิง

     น้ำตกกรุงชิงอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง) เดินทางโดยออกจากตัว เมืองนครศรีธรรมราชไปตามเส้นทาง 4015 แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 4016 ผ่านทางเข้าน้ำตกพรหมโลก น้ำตก อ้ายเขียว น้ำตกยอดเหลือง แล้วไปต่อตามเส้นทาง 4186 ถึงบ้านห้วยพาน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 4188 ราว 62 กิโลเมตร จะพบป้ายทางเข้าน้ำตกกรุงชิงอยู่ทางซ้ายมือ ไปตามทางลูกรังอีก 8 กิโลเมตร  

สภาพการเดินทาง

     สภาพเส้นทางเข้าไปยังหน่วยกรุงชิง จะมีทางลูกรังก่อนเข้าถึงที่ทำการหน่วยฯ สภาพถนนรถเก๋งสามารถเข้าไปถึงจากบริเวณที่กางเต็นท์ ไปยังน้ำตกกรุงชิง มีระยะทาง 4 กม. ต้องเดินเท้า ช่วงแรกเป็นทางชันยาว แล้วจะเป็นทางราบไปเรื่อยๆแล้วไปลงน้ำตก จึงควรเตรียมน้ำดื่ม อาหารว่างติดไปด้วย อย่างไรก็ตามตลอดการเดินทางสู่น้ำตก ท่านจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศสดชื่นของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

สภาพอากาศ

    สภาพอากาศกลางวันค่อนข้างร้อนชื้น กลางคืนอากาศเย็นสบาย

ฤดูกาลที่เหมาะสม 

    น้ำตกแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ยกเว้นช่วงหน้าฝนตกชุกและตกหนัก เพราะสภาพทางลำบากแล้วยังอาจเกิดน้ำป่า
ไหลหลากได้

ที่พัก

    การเที่ยวน้ำตกกรุงชิงสามารถเที่ยวเสร็จสิ้นในวันเดียวได้ ถ้าหากสนใจพักค้างแรมก็มีที่พักของอุทยานฯ หน่วยน้ำตกกรุงชิง
สามารถติดต่อได้ที่หน่วย จะเป็นบ้านพัก หรือจะกางเต็นท์ก็ได้

28,503 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช