คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สถานีรถไฟลำปาง

สถานีรถไฟลำปาง

 

สถานีรถไฟจังหวัดลำปางถูกสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2458 และเปิดใช้เมื่อ วันที่ 1เมษายน พ.ศ.2459 ซึ่งตรงกับรัชกาลที่6 ซึ่งกินเวลามา ประมาณ 100 ปี และเป็นสถานีรถไฟที่ถูกสร้างและคงเหลือจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2

ลักษณะสถาปัตยกรรมโดยมีสถาปนิกผู้ออกแบบเป็นวิศวกรชาวเยอรมัน เป็นการสร้างโดยใช้การออกแบบแบบผสมผสานโดยสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือและสถาปัตยกรรมยุโรป โดนถูกสร้างขึ้นให้เป็นอาคาร 2ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ มีการตกแต่งประตูหน้าต่างด้วยไม้ฉลุลายสวยงามและในปัจจุบันยังคงมีการดูแลรักษาความงามและตัวอาคารอย่างสม่ำเสมอและคงรูปแบบและเอกลักษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วนและในปี พ.ศ. 2506 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดส่งหัวรถจักรไอน้ำมาแสดงไว้ที่หน้าสถานีรถไฟลำปางและกำหนดให้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีประวัติศาสตร์และอนุรักษ์ไว้ และในปี พ.ศ. 2536 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแห่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะ และข้างหน้าสถานีรถไฟจังหวัดลำปาง มีการสร้างน้ำพุเป็นช้างพ่นน้ำเพื่อความสวยงามและเป็นสถานที่ถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมในการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

โดยจังหวัดลำปางได้จัดงานรถไฟรถม้าลำปางจัดกันทุกปีโดยจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีถือว่าเป็นงานประจำปีของลำปางก็ว่าได้และเป็นที่สนใจแก่ประชาชนจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยวโดยมีการจัดงานยิ่งใหญ่มีการชมนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้า ชมการแสดงดนตรีและสิ่งบันเทิง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่มประชาชน นักเรียนที่จะมาทำการแสดงให้ชม และมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทั่วไปทำให้เมืองลำปางมีความคึกคักขึ้นมาทันที

สถานีรถไฟจังหวัดลำปางยังคงมีความสำคัญแก่ประชาชนจังหวัดลำปางไม่ว่าจะอดีตจนถึงปัจจุบันการคมนาคมทางรถไฟคนลำปางยังคงนิยมในการเดินทางโดยใช้รถไฟไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆและยังคงเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่รอบๆสถานีรถไฟโดยจะมีการตั้งร้านค้าร้านอาหารอยู่บริเวณรอบๆสถานีรถไฟยังคงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์น่าหลงไหล

2,524 views

0

แบ่งปัน