ย้อนกลับ

ตลาดริมยม ๒๔๓๗

ตลาดเก่าแก่ที่มีชีวิต

       ตลาดริมยม จริงๆแล้วเกิดขึ้นมาได้ร้อยกว่าปีแล้ว แต่เดิมเป็นอำเภอกงไกรลาศเก่า ซึ่งเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เดิมตลาดริมยมนี้เป็นเมืองท่าสำคัญที่พ่อค้า นักเดินทางต่างๆ จะมาขึ้นเรือเดินทางกันที่นี่ เมื่อก่อนเรือสินค้าจากอยุธยาก็จะมาขนสินค้ากัน ในยุคนั้นคนที่เดินทางมาสุโขทัยส่วนมากก็เป็นชาวจีน ขากลับพวดพ่อค้าก็จะซื้อข้าวสารสุโขทัยลงเรือกลับไปด้วย บริเวณนั้นจึงเป็นที่คึกคักเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การเดินทางจากเดิมที่ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางหลัก ก็เปลี่ยนไปเพระาความเจริญและการสร้างถนนมาถึง ความสำคัญของถนนก็เพิ่มมากขึ้น ท่านเรือกงไกรลาศก็สงบเงียบลงไม่มีความคึกคักอีกเลย 

       ต่อมาในปัจจุบัน ชาวบ้านกง มีการรมตัวปรึกษาหารือ กันว่า จะรื้อฟื้นตลาดริมยมในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า ตลาดริมยม ๒๔๓๗ และเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยการกำหนดจัดงานจะจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน แต่ปัจจุบันได้มีการกำหนดให้จัดงานในวันศุกร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน โดยจัดบริเวณริมแม่น้ำยม หน้าวัดกงไกรลาศนั่นเอง

 

       ซึ่งภายในตลาด พ่อค้าแม่ค้าจะมีการแต่งตัวย้อนยุค มีการจำหน่ายอาหาร ขนมต่างๆ สินค้าหัตภกรรม สินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชน และมีกิจกรรมการละเล่นในอดีต เช่น รำวงย้อนยุค หนังกลางแปลง ฟังเรื่องเล่าขานตำนานกงไกรลาศ ผู้ที่มาชมตลาดแห่งนี้ก็จะได้สัมผัสซึมซับบรรยากาศย้อนอดีตของริมยม ได้กราบนมัสการหลวงพ่อโต วิหารลอย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมกับการกำเนิดกงไกรลาศมากกว่า ๒๐๐ ปี

 

2,500 views

3

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุโขทัย