ย้อนกลับ

เที่ยวเมืองผู้ไท

เยือนถิ่นผู้ไทในวันหยุด กินอยู่แบบวิถีพื้นบ้าน นุ่งผ้าพื้นเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดวังคำ เที่ยวสบายๆสไตล์คนไทย

ณ อำเภอแห่งหนึ่ง ที่มีภูเขาล้อมรอบ ชื่อว่า "อำเภอเขาวง" อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์เกือบสองชั่วโมง อำเภอเล็กๆที่ไกลจากความเจริญ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทุ่งนาข้าว และมีภูเขาล้อมรอบ

ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จประพาสนั้น  ถนนยังเป็นเส้นทางที่ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ จนพระองค์เรียกว่า "ถนนดิสโก้"   
 

ชาวบ้านอำเภอเขาวง ส่วนใหญ่เป็น"ชาวผู้ไท" มีอาชีพทำการเกษตรกรรม  ทำนาข้าวเหนียว ปีละครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีน้ำ และทำการเกษตรไม่ได้  พระองค์ท่านจึงได้รับสั่งให้กรมชลประทาน

จัดทำโครงการแก้มลิง  จึงได้เกิดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนตามพระราชดำริ มีอ่างเก็บน้ำและอุโมงค์ส่งน้ำลอดใต้ภูเขา ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็มีน้ำกิน น้ำใช้ ทำการเกษตร

และด้วยวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวบ้านก็ทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มัดย้อมสีธรรมชาติ และนำมาทอ เพื่อตัดเย็บนุ่งใส่ในงานบุญ

เสื้อผ้าของชาวภูไทนั้นประดับประดา ปักด้วยลวดลายสวยงาม และใช้เหรียญเงินโบราณเป็นกระดุม

ที่อำเภอเขาวงแห่งนี้ ยังมี"วัดวังคำ" โดยนำสถาปัตยกรรม “วัดเชียงทอง” ที่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง แห่งสปป.ลาว มาเป็นต้นแบบ เพราะวัดเชียงทองได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอด

แห่งสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว 

1 วันเต็มๆ ที่ฉันได้มีเวลาเดินชมวัดวังวังคำ ได้ชมชาวบ้านที่แต่งตัวด้วยชุดพื้นเมือง ฟ้อนรำด้วยเพลงพื้นบ้าน ในวันเทศกาลสำคัญ ฉันตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของธรรมชาติ

อาหารและขนมพื้นบ้าน และ  มิตรภาพของผู้คน ก่อนเดินทางกลับฉันไม่ลืมที่จะซื้อเสื้อทอมือพื้นเมือง พร้อมผ้าโพกผมของสาวผู้ไท เป็นของฝากให้เพื่อนคนเมือง

และที่พลาดไม่ได้คือ ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)  ของประเทศไทย ที่ประเทศใดก็ไม่สามารถปลูกได้เหมือน

ฉันอิ่มเอมกับความรู้สึกความเป็น"ไทย" และสัมผัสได้ว่า ประเทศไทยยังมีสถานที่อีกหลายแห่ง ที่เราไม่รู้จัก ที่เราไม่เคยไปและแต่ละท้องถิ่นก็มีอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ประวัติศาสตร์

ให้เราได้เรียนรู้ทำให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจอยากเที่ยวทั่วไทยและส่งต่อความรู้สึกแบบนี้ให้กับใครอีกหลายคน

1,819 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาฬสินธุ์