คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

คุรุสัมมนาคาร

         แนวความคิดของเรื่องได้มาจากการเข้ามาเรียนสาขาสถาปัตยกรรม ที่เทคโนโคราชและในตอนเย็นก่อนที่จะกลับได้ขับรถผ่านหน้าคุรุสัมมนาคารในทุกวัน และได้มีความคิดที่ว่า ถ้าเรื่องที่ผมกำลังศึกษาและที่ผมมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ได้เผยแพร่ออกไปให้คนภายนอกได้รู้และเห็นถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งนี้ มันจะไม่ใช่แค่อาคารที่แปลกๆอาคารหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่เทคโน มันเป็นอะไรได้ในหลายๆมิติ และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโคราชเลยก็ว่าได้

         อาคารโมเดิร์นรูปทรงประหลาดเหมือนโค้งอานม้าประกอบกัน 3 ชิ้น หรือที่เรียกว่าไฮเพอบิริคพาลาโบลอยด์ (Hyperbolic Paraboliod) ตั้งตระหง่าน บริเวณทุ่งตะโกราย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ริม ถ.สุรณารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ไม่คุ้นตาเท่าไหร่นักนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะจดจำมันได้ดี ด้วยรูปทรงที่แตกต่าง จากบริบทรอบๆอาคารคุรุสัมมนาคาร เป็นผลงานที่สะท้อนประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยอีกหลังนึง ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกนักพัฒนา และเป็นผู้รวมก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการวิทยาลัย คนแรก อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง และ นคร ศรีวิจารย์ ได้ออกแบบอาคาร ชนิดที่ว่า ตื่นตา ตื่นใจ ท้าทาย ด้วยโครงสร้างและรูปทรงที่แตกต่าง อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอาคารหลังเดียวในประเทศไทย ที่ใช้โครงสร้างเปลือกแข็งบาง(Thin Shell) และมีการเปลี่ยนถ่ายผิวคว่ำลงหรือที่เรียกว่า ไฮเพอบิริคพาลาโบลอยด์ (Hyperbolic Paraboliod) อาคารคุรุสัมนาคาร เป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ เนื่องจากงานสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ ดังนั้นสิ่งก่อสร้างใดที่มีคุณลักษณะดีเด่นทางด้านความงาม ในเรื่องของรูปทรง สีสัน องค์ประกอบศิลปะที่ดี ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิลปะ สถาปัตยกรรม

         เป็นงานสถาปัตยกรรมที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนั้นจะมีงานก่อสร้างจำนวนหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ เช่น การสร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอย ที่ว่างภายในและภายนอกอาคาร รูปทรง รูปด้านที่สวยงาม แปลกใหม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สอย แตกต่างไปจากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่แสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมในบรรดาสิ่งก่อสร้างจากอดีตมาถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายทั้งในด้านระบบและเทคนิคการก่อสร้างวัสดุตลอดมา มีงานสถาปัตยกรรมจำนวนหนึ่งที่ได้รับการออกแบบ โดยอาศัยวัสดุหรือระบบใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้สำเร็จ และมีผลต่องานก่อสร้างภายหลัง เช่น หอสูงไอเฟล เมืองปารีส เป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กที่มีขนาดสูงรุ่นแรกของโลก ตึกเก้าชั้นที่สำเพ็ง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสูงหลายชั้นรุ่นแรกของไทย เช่นเดียวกับหัวลำโพง เป็นอาคารที่มีโครงสร้างคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่หลังแรกของไทย

         เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญต่อโคราชและชุมชนในท้องถิ่น อาคารสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องและสำคัญต่อชุมชน ด้วยเหตุที่ก่อสร้างในเวลาเดียวกันกับจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวนครราชสีมาและชาวอีสานด้วย เหตุเพราะเป็นสถาบันการศึกษาแรกๆ ที่ทำการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี คงไม่อาจจะพูดหาเหตุผลมากมายไปกว่านี้ได้ เท่านี้น่าจะเพียงพอที่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะมองย้อนถึงที่มาถึงความสำคัญ ถึงปัญหา เหตุผล และควรบำรุงรักษา อนุรักษ์สถาปัตยกรรมชิ้นนี้

……….……….……….……….

Credit by :
นายทศวรรษ  ทองไทย

3,537 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา