ย้อนกลับ

สองแถวโคราช

         การขนส่งคมนาคมของเมืองโคราชก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็น ทางอากาศ รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ แต่เมื่อพูดถึงการขนส่งภายในตัวเมืองโคราช ก็จะมีรถสองแถวนี่แหละที่ทุกคนต้องนึกถึงและเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองโคราช และก็มีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับรถโดยสาร เช่น สาย1แรงสุด เก๋าสุด ขับเร็วยังกับฟาส และถ้าขึ้นรถโดยสารในโคราช และได้นั่งข้างคนขับ จงอย่าพูดเรื่องการเมือง อาจกระเด็นตกรถได้ง่ายๆ เพราะความเห็นไม่ตรงกัน เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่คนโคราชพากันกล่าวขานกันต่อๆมา  
         รถสองแถว ประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียง รถโดยสารหมวด 1 แบ่งออกเป็น 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงไปตามเส้นทางต่าง ๆ
         รถสองแถวก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าเป็นเป็นเรื่อง สีรถ หมายเลขรถ แล้วก็เส้นทางประจำของการเดินทางและก็มีข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางที่เข้ามาในโคราชได้มีการทำ “แผนที่รถสองแถว” เมืองโคราช ที่ We Korat เคยนำเสนอแผนที่ “2 แถว โคราช” เป็นผลงานของแคทรียา นานอก (ปิ๊กกี้) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ

……….……….……….……….

อ้างอิง :
http://wekorat.com/2016/04/07/2-taew-korat-map-download/ 

Credit by :
นายธีระ  ศรีเกาะ

2,944 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา