ย้อนกลับ

ศิลปะจากดินแดง

เมล็ดพันธุ์ศิลปะถูกหว่าน ณ เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง

         เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง ตั้งอยู่บริเวณบ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองมาทางแม่จัน ประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในแบ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา ห้องแสดงสินค้าประเภทตกแต่ง ห้องแสดงงานเซรามิคอาร์ต ผลงานของ คุณสมลักษณ์ ปันติบุณ ศิลปินผู้ก่อตั้งเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง คุณสมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิคชาวเชียงราย ที่มาปั้นดิน ให้กลายเป็นงานศิลปะ โดยเริ่มต้นจากการเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคพายัพ หลังจากจบก็ ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ด้านเซรามิคกับอาจารย์ Twao Onuma และ Tarouemon Nakagato เป็นเวลา 5 ปี แล้วกลับมาตั้งหลักปักฐานที่เชียงราย เพื่อทำความฝันของตน ผลิตงานเครื่องเคลือบดินเผาที่ตนรัก โดยซื้อที่มาแปลงหนึ่ง ในบ้านหนองอ้อ ตำบลนางแล ด้วยถูกใจผู้คน และธรรมชาติที่นี่ งานเซรามิคของดอยดินแดงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเซรามิคประเภทเครื่องถ้วย จาน ชาม ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงแจกัน กระถาง และเครื่องประดับตกแต่งอาคาร กับผลงานศิลปะที่แฝงไปด้วยความรู้สึก จินตนาการ และเทคนิคเฉพาะตน โดยขั้นตอนการผลิตจะเริ่มจากการหาวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการทำเครื่องปั้นดินเผา คือ ดิน โดยดินที่ใช้จะมาจาก 3 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ และ พะเยา ซึ่งดินจาก 3 แห่งนี้จะให้คุณสมบัติที่ต่างกันคือ ดินจากจังหวัดเชียงรายจะมีคุณสมบัตินุ่มเนียนลื่นมือ ดินจากจังหวัดเชียงใหม่จะให้ความหยาบแข็งแรงคงทน ส่วนดินจากจังหวัดพะเยาจะมีธาตุเหล็กมากเมื่อเผาออกมาจะขึ้นเป็นลายจุดสีดำสวยสะดุดตา

         เมื่อนำดินทั้ง 3 แห่งมาผสมกันแล้ว จะทำการร่อนจนเป็นผงจากนั้นนำไปนวดเพื่อปั้นขึ้นรูป เมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนำไปตากให้แห้ง เวลาในการตากจะขึ้นอยู่กับขนาด อย่างเช่น ถ้วย จาน ชาม จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง ส่วนแจกันใบใหญ่จะใช้เวลาถึง 4 ปี

         จากนั้นนำไปเผาโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 650 องศา เครื่องปั้นดินเผาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคล้ายขนมปังกรอบโดยเรียกว่า Biscuit

         ขั้นตอนต่อไปคือการเคลือบโดยผงขี้เถ้าจากวัสดุชนิดต่างๆ จะได้สีที่ต่างกัน เช่น สีแดงมาจากขี้เถ้ากระดูกสัตว์ สีขาวด้านมาจากขี้เถาหินฟันม้าและหินแร่หนุมาน สีดำมาจากขี้เถ้าแร่โลหะ สีฟ้ามาจากขี้เถ้าไม้ไผ่

         แล้วนำภาชนะที่เคลือบเสร็จแล้วไปทำการอบเพื่อให้เกิดลวดลาย หรือทำให้สีที่เคลือบโดดเด่นสวยงามขึ้น เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะส่งขาย แต่ส่วนใหญ่สินค้าจากที่นี่จะมีการออเดอร์ล่วงหน้าเพราะขั้นตอนการผลิตจะพิถีพิถัน และทำด้วยมือทุกขั้นตอน

         นอกจากผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ที่นี่ยังมีส่วนของห้องแสดงผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะจากเครื่องปั้นดินเผา โดยคุณสมลักษณ์ ปันติบุณ ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเซรามิคร่วมสมัยได้กล่าวว่า "ปรัชญาการทำงานของผมคือ ทำอย่างไรให้ศิลปะที่เรารัก อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล กับวิถีชีวิตของเราเองและผู้คนรอบข้าง เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงจากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่ผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ที่มีกลิ่นไอของธรรมชาติรอบๆ ตัว

2,613 views

0

แบ่งปัน