กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 684

8,422 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลมาอยู่รวมกัน มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียน และอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะแยกย้ายไปประกอบอาชีพ เมื่อโครงการสิ้นสุดลง ไร่แม่ฟ้าหลวง จึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นสถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรมล้านนา และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา

 

ภายในพื้นที่ 150 ไร่ แบ่งส่วนจัดแสดงและมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ

 

1.หอคำ มีลักษณะเป็นเรือนล้านนาโบราณ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมวัดปงสนุก จ.ลำปาง ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ภายในคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี เช่น พระพร้าโต้องค์ประธาน พระพุทธรูปโบราณพุทธศิลป์ทั้งแบบพม่า ไทใหญ่ ลาว สิบสองปันนา เชียงตุง เมืองยอง และล้านนา รวมทั้งเครื่องไม้ที่ใช้ในการพระศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ เชิงเทียนไม้แกะสลัก ตุงกระด้าง ขันดอก และหน้าบัน เป็นต้น

 

2.หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป จัดแสดงตัวอย่างศิลปะวัตถุไม้สัก อาทิ วงปีของไม้สักพระพุทธรูป นาคทัณฑ์ กาแล ช่อฟ้า หางหงส์-ป้านลม หัวเสา ดาวเพดาน แผงแล หำยนต์ขันดอก หีดธรรม (หีบพระธรรม) ก๊างธรรม เป็นต้น

 

3.หอคำน้อย เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก จากวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

4.พระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง เป็นพระรูปสัมฤทธิ์(บรอนซ์) ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนหิน ฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ทรงพระมาลา ผลงานของประติมากรหญิง คุณมิเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรม คนแรกของประเทศไทย 

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีอาคารอื่น เช่น ศาลาคำ เรือนไม้หอม ศาลาสี่หน้า ศาลาแสดงโครงสร้างหลังคาวิหาร ร้านค้า เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระพร้าโต้องค์ประธาน

มีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ.2236 โดยฝีมือชาวบ้านซึ่งไม่มีเครื่องมือเหมาะสมในการสลักเสลาพระพุทธรูปไม้ จึงใช้เพียงมีดโต้แกะสลักเป็นพระพุทธรูป มีลักษณะแข็งแรง สง่างาม 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

313 หมู่7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371 6605-7 / 0-5360 1013
โทรสาร : 0-5371 2429
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org/rmfl/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 08.30–17.00 น.

ค่าเข้าชม

นักเรียน/นักศึกษา  50 บาท

ผู้สูงอายุ/พะสงฆ์/คนพิการ  50 บาท

ข้าราชการ  70 บาท

บุคคลทั่วไป  100 บาท

ต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
-เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย ผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เลำปาง แล้วตรง พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

-เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกเข้าจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา จนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 


2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว

 
3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ต.ค. 2565

21 ต.ค. 2565

20 ตุลาคม 2565
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 122 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2565 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดให้เข้าชมสถานที่ใน จ.เชียงราย รวม 3 แห่ง  โดยยกเว้นค่าบำรุงในวันดังกล่าว ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.  ได้แก่ สวนแม่ฟ้าหลวง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 252 7114 หรือ inbox: https://www.facebook.com/MaeFahLuangFoundation
pav

/

next