คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศาลหลักเมือง

         ศาลหลักเมืองนครราชสีมานั้น ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครราชสีมา มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันศาลแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ถนนจอมผล มุมวัดพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบจีน จึงเป็นที่นิยามอย่างมากของคนโคราช และคนเชื้อสายจีน ศาลหลักเมืองถือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ผู้คนมักมากราบไว้และขอพรอยู่ทุกวันไม่ขาดสาย

         คนโคราชที่อาศัยอยู่ในเมืองนครราชสีมา เมื่อมีงานบวชของบุตรหลาน มักนำนาคมาแห่รอบเมืองและมาไหว้ศาลหลักเมืองแห่งนี้ ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

         ศาลหลักเมืองนครราชสีมานั้นถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนโคราช มีอายุหลายร้อยปี จนกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลแห่งนี้เป็นโบราณสถาน ถือเป็นสิ่งที่คนโคราชภูมิใจอย่างยิ่ง

........................................

Credit by :
นางสาวฟองทราย ชิดพลกรัง

2,141 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา