คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระอุโบสถ์

วัดจะล้างตารางจะเจริญ

         แนวคิดเรื่องเล่า เป็นการสื่อถึงในยุคปัจจุบันของคนเรา ที่ให้ความสำคัญของวัดลดลงมากจากเดิม วัดคือที่รวมตัวของชุมชน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นทั้งโรงเรียน เป็นสนามเด็กเล่น เป็นอีกหลายๆอย่าง ทุกวันนี้คนเราเข้าวัดกันนับครั้งได้ต่อปี เนื่องมากจากหลายๆอย่าง ความเจริญของเมืองมีห้างสรรพสินค้า มีเทคโนโลยี มีร้านเกมส์และทำให้คนสมัยนี้มีจิตใจที่อยากได้อยากมี ก็เลยเกิดการปล้น การขโมย เพื่อนำไปใช้ในการเสพของอบายมุขต่างๆ

         พระอุโบสถ์วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือที่คนโคราชเรียกกันว่า วัดกลาง สร้างขึ้นเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของอัฐิของท้าวสุรนารี ปัจจุบันเสื่อมโทรมมาก แต่ก็ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่มีค่าของเมืองโคราชและชาวโคราช

........................................

Credit by :
ว่าที่ร้อยตรี สิปปกร จันทร์คง

7,820 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา