คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ประตูสี่มุมเมือง

         ประตูสี่มุมเมือง ของเมืองโคราช ถูกจัดวางอยู่ทั้งสี่ทิศของเมือง และนอกเขตเมืองนั้น ยังมีการขุดคูคลอง เพื่อเป็นยุทศาสตร์ในการรบ ในแต่ละประตูก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป

  • ประตูชุมพล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พล และออกศึก เป็นพื้นที่สำหรับชุมนุม ในอดีตเชื่อว่า ถ้าลอดผ่านประตูไปทำศึกแล้ว จะได้แคล้วคลาดกลับบ้านเมือง ประตูชุมพลในปัจจุบัน มีการดูแลรักษาจากหน่วยงานราชการ และยังถูกอันเชิญอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีย์ มาประทับหน้าประตู และเนื่องจากมีการขยายตัวของเมือง จึงทำให้ประตูชุมพลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ ปัจจุบัน
  • ประตูพลแสน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ โดยทั่วไปแล้วจะเรียกกันว่า ประตูน้ำ เพราะเป็นประตูที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำตะคอง ซึ่งเป็นคลองกั้นคูเมืองอีกชั้นหนึ่ง และยังเป็นเส้นทางการคมนาคมอีกด้วย
  • ประตูไชยณรงค์ หรือที่เรียกกันว่า ประตูผี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ เนื่องจากในอดีตมีความเชื่อว่า เมื่อมีคนตาย ห้ามเผาศพหรือฝังไว้ในเมือง ให้นำออกไปนอกเมือง และผ่านเพียงประตูนี้ประตูเดียว และในอดีตทางทิศใต้นี้ จะมีบึงใหญ่ เมื่อยามเกิดศึกสงคราม จึงเอาประตูนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการโจมตี เพราะเต็มไปด้วยน้ำ แต่ปัจจุบันถูกถมไปหมดแล้ว
  • ประตูพลล้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกชื่อว่า ประตูทุ่งสว่าง ทิศนี้มีบึงใหญ่เรียกว่าบึงหญ้าขวาง และมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะ

........................................

Credit by :
นางสาวแพรพลอย รินทะไชย

3,327 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา