คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ประตูชุมพล

         ประตูชุมพล เป็นประตูที่ตั้งด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า และยังเป็นประตูเพียงประตูเดียวที่ยังคงสภาพเดิม พร้อมกำแพงเมืองเก่าชื่อ ประตูชุมพล นั้นหมายถึง ที่ชุมนุมส่วนใหญ่ เป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พลและออกศึก เนื่องจากมีภูมิประเทศเปิดกว้าง ไม่มีป้อมปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่นๆ

         ในอดีตมีความเชื่อว่า เมือลอดผ่านประตูชุมพลไปทำศึกแล้วจะแคล้วคลาดได้กลับบ้านเมือง แต่ในความเชื่อปัจจุบันนั้นเมื่อลอดประตู ๑ ครั้ง จะได้กลับมาโคราชอีกในไม่ช้า ถ้าลอดประตู ๒ ครั้งจะได้ทำงานหรืออยู่ที่โคราช แต่ถ้าลอดประตู ๓ ครั้ง จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช

........................................

Credit by :
นางสาววรรณภา จอกโคกสูง

2,799 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา