ย้อนกลับ

ประตูชุมพล

         ประตูชุมพล เป็นประตูที่ตั้งด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า และยังเป็นประตูเพียงประตูเดียวที่ยังคงสภาพเดิม พร้อมกำแพงเมืองเก่าชื่อ ประตูชุมพล นั้นหมายถึง ที่ชุมนุมส่วนใหญ่ เป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พลและออกศึก เนื่องจากมีภูมิประเทศเปิดกว้าง ไม่มีป้อมปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่นๆ

         ในอดีตมีความเชื่อว่า เมือลอดผ่านประตูชุมพลไปทำศึกแล้วจะแคล้วคลาดได้กลับบ้านเมือง แต่ในความเชื่อปัจจุบันนั้นเมื่อลอดประตู ๑ ครั้ง จะได้กลับมาโคราชอีกในไม่ช้า ถ้าลอดประตู ๒ ครั้งจะได้ทำงานหรืออยู่ที่โคราช แต่ถ้าลอดประตู ๓ ครั้ง จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช

........................................

Credit by :
นางสาววรรณภา จอกโคกสูง