คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ประตูเวทมนต์

ประตูเวทมนต์ที่ทุกคนต้องได้สัมผัส

         ประตูชุมพล ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านเมื่อ พ.ศ. 2199 อันเป็นที่พระองค์เสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา และสร้างประตูเมืองอย่างแข็งแรง โดยมีช่างชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมิตรกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบผังเมือง เมืองนครราชสีมาในขณะนั้นมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1,000 x 1,700 เมตร เดิมมีประตูเมืองทั้งหมด 4 ประตู ได้แก่ ประตูพลแสนด้านทิศเหนือ ประตูพลล้านด้านทิศตะวันออก ประตูไชยณรงค์ด้านทิศใต้ และประตูชุมพลด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันเหลือเพียงประตูชุมพลเท่านั้นที่เป็นประตูเมืองเก่าแก่ ส่วนอีก3ประตูที่เหลือได้มีการสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะประตูชุมพลเป็นประตูก่อด้วยหินก้อนใหญ่และอิฐ ฉาบด้วยปูน ส่วนด้านบนเป็นหอรบสร้างด้วยไม้แก่น หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้า กระจังและนาคสะดุ้ง กำแพงต่อจากประตูทั้งสองข้าง ก่อด้วยอิฐ ส่วนบนสุดทำเป็นรูปเสมา ชื่อประตูชุมพลนั้นมีความหมายถึง ที่ชุมนุมพล เมื่อครั้งสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ประตู ณ. ที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พล และการออกศึก เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นลักษณะเปิดกว้างไม่มีป้อมปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่นๆ ซึ่งในอดีตมีความเชื่อว่าเมื่อลอดผ่านประตูชุมพลไปทำศึกแล้ว จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากการออกรบและนำชัยชนะเข้าสู่บ้านเมือง และยังมีความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าหากผู้ใดได้ลอดประตูนี้ 1ครั้งจะได้กลับมาโคราชอีกครั้ง หากลอด 2ครั้ง จะได้มาทำงานหรือได้มาอยู่ที่โคราช แต่ถ้าลอดถึง 3 ครั้ง จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช และหากท่านผู้ใดมาลอดประตูนี้กับคู่รักเชื่อว่าจะทำให้ความรักของคู่นั้นสมหวังและมั่นคงตลอดกาล

........................................

Credit by :
นางสาวนันทกัลยา ผ่านพินิจ

13,786 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา