คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ขึ้นรถไฟกลับบ้าน

“ระหว่างสองข้างทาง”

         รถไฟ เป็นยานพาหนะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะมีสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปคือ ระหว่างทาง ที่มันยังมีเรื่องราวดีๆที่ต้องให้สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง

         รถไฟ เป็นยานพาหนะอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนสามารถใช้บริการ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ใช้บริการรถไฟไปในรูปแบบต่างๆ เช่น รถไฟมันคือร้านค้า มันคือที่ขายไก่ย่าง มันคือโรงอาหาร มันคือที่คุยกัน มันคือที่ขนของ มันคือที่นอน ที่นั่ง และมันคือ สาธารณะ

         แต่ยังมีรถไฟที่ให้บริการในรูปแบบอื่นๆ เช่น รถไฟส่งสินค้า รถไฟส่งน้ำมัน หรือรถไฟ ระดับ vip รถไฟทำให้ได้รู้ถึงโลกภายนอกได้ แต่ระหว่างทางที่ผ่านมีประสบการณ์มากมาย เห็นแม่น้ำ เห็นภูเขา เห็นวัว เห็นชาวนา เห็นวัฏจักร เห็นบ้าน เห็นเด็กเล่นกัน เห็นอากาศตลอดระยะทาง สองข้างทางล้วนมีสิ่งที่ต่างกัน ซึ่งในเมืองก็หาไม่ได้

         " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " มีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433

........................................

Credit by :
นายธนายุทธ เลิศอุดม

1,365 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา