ย้อนกลับ

ขึ้นรถไฟกลับบ้าน

“ระหว่างสองข้างทาง”

         รถไฟ เป็นยานพาหนะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะมีสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปคือ ระหว่างทาง ที่มันยังมีเรื่องราวดีๆที่ต้องให้สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง

         รถไฟ เป็นยานพาหนะอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนสามารถใช้บริการ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ใช้บริการรถไฟไปในรูปแบบต่างๆ เช่น รถไฟมันคือร้านค้า มันคือที่ขายไก่ย่าง มันคือโรงอาหาร มันคือที่คุยกัน มันคือที่ขนของ มันคือที่นอน ที่นั่ง และมันคือ สาธารณะ

         แต่ยังมีรถไฟที่ให้บริการในรูปแบบอื่นๆ เช่น รถไฟส่งสินค้า รถไฟส่งน้ำมัน หรือรถไฟ ระดับ vip รถไฟทำให้ได้รู้ถึงโลกภายนอกได้ แต่ระหว่างทางที่ผ่านมีประสบการณ์มากมาย เห็นแม่น้ำ เห็นภูเขา เห็นวัว เห็นชาวนา เห็นวัฏจักร เห็นบ้าน เห็นเด็กเล่นกัน เห็นอากาศตลอดระยะทาง สองข้างทางล้วนมีสิ่งที่ต่างกัน ซึ่งในเมืองก็หาไม่ได้

         " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " มีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433

........................................

Credit by :
นายธนายุทธ เลิศอุดม

490 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา