คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ไชน่าทาวน์แดนอีสาน

ถนนจอมพล

         ย่านการค้าเก่าอย่างถนนจอมพล เป็นถนนที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หรือเรียกได้ว่า บ้านทุกหลังของถนนเส้นนั้น รวมถึง บริเวณอื่นๆ ในคูเมือง จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่า คนจีนเป็นคนขยัน อดทน ที่จะสร้างฐานะทำให้คนจีนมาตั้งถิ่นฐานในตัวเมืองได้ สังเกตได้จากศิลปะของจีน ทั้งอาคารบ้านเรือน ชื่อร้านขายของจะมีทั้งภาษาไทยและจีน ทำให้เมื่อถึงเทศกาลของคนจีน เช่นตรุษจีน ถนนเส้นนี้จะถูกเนรมิตจนเหมือนกับถนนเยาวราช ที่เต็มไปด้วยสีแดงของโคมไฟจีน ฉาก ที่มีลวดลายแบบศิลปะจีน รวมถึงการไหว้เจ้าที่คึกคัก เราจะเห็นผู้คนถือเป็ดไหว้ ไก่ไหว้ หรือขนมไหว้ เดินขวักไขว่ ถนนตรงนั้นมีกลิ่นธูปไหว้เจ้าตลบอบอวน ทำให้เห็นวิถีชีวิตความศรัทธา ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่ขัดแย้งกัน

........................................

Credit by :
นางสาวปภัสสร ยังสูงเนิน

1,299 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา