คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โรงหนังโคราช

โรงหนังโคราช อยู่คู่โคราช

         โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ก่อนเดิมเป็นศูนย์ขายรถจักรยานยนต์ในโคราช ต่อมาก็ซื้อภาพยนตร์มาฉายจนถึงปัจจุบัน โรงหนังของโคราชที่อยู่คู่โคราชมานานอย่างโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ มีบริการซูเปอร์มาเก็ตโรงแรม ภัตตาคารอาหาร ภายในโรงหนังนั้นยังมีพื้นที่เช่าขายของต่างๆเพื่อให้คนที่มาโรงหนังสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อรอเวลาภาพยนตร์ฉายได้

         ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นหลายๆแห่งในจังหวัดโคราชก็ตาม แต่โรงภาพยนตร์แห่งนี้ ก็สามารถปรับราคาค่าตั๋ว ให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจหรือปรับกลยุทธ์ เพื่อต่อสู้การแข่งขันทางด้านธุรกิจกับโรงภาพยนตร์เครือข่ายอื่นจึงทำให้โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ยังมีผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากราคาประหยัดอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจที่จะมาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์นี้ และไม่ว่าอีกนานแค่ไหนก็อยากจะให้โรงหนังแห่งนี้อยู่คู่โคราชต่อไปนานๆ

........................................

Credit by :
นายนฤดล อินทรสอน

3,710 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา