ย้อนกลับ

โรงหนังโคราช

โรงหนังโคราช อยู่คู่โคราช

         โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ก่อนเดิมเป็นศูนย์ขายรถจักรยานยนต์ในโคราช ต่อมาก็ซื้อภาพยนตร์มาฉายจนถึงปัจจุบัน โรงหนังของโคราชที่อยู่คู่โคราชมานานอย่างโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ มีบริการซูเปอร์มาเก็ตโรงแรม ภัตตาคารอาหาร ภายในโรงหนังนั้นยังมีพื้นที่เช่าขายของต่างๆเพื่อให้คนที่มาโรงหนังสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อรอเวลาภาพยนตร์ฉายได้

         ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นหลายๆแห่งในจังหวัดโคราชก็ตาม แต่โรงภาพยนตร์แห่งนี้ ก็สามารถปรับราคาค่าตั๋ว ให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจหรือปรับกลยุทธ์ เพื่อต่อสู้การแข่งขันทางด้านธุรกิจกับโรงภาพยนตร์เครือข่ายอื่นจึงทำให้โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ยังมีผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากราคาประหยัดอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจที่จะมาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์นี้ และไม่ว่าอีกนานแค่ไหนก็อยากจะให้โรงหนังแห่งนี้อยู่คู่โคราชต่อไปนานๆ

........................................

Credit by :
นายนฤดล อินทรสอน

2,587 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา