คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

คนต่างถิ่น

ครั้งหนึ่งของคนต่างถิ่นในจังหวัดเชียงราย

         ถ้าใครสักคนตั้งประเด็นหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย เรามักถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดพักผ่อนสุดพิเศษบางคนนึกถึงแหล่งสถานศึกษา ความสวยงามทางศิลปะ หากสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นและเป็นตัวดึงดูดผู้คนหลายชาติ หลายศาสนา หลายวัฒนธรรมเข้ามาสัมผัสที่แห่งนี้ คงหนีไม่พ้นคำว่า ‘ธรรมชาติ’ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่อยู่คู่คนพื้นเมือง เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต และอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้หรือแม้แต่พื้นดินทำมาหากิน สร้างถิ่นที่อยู่มากมายเกินกล่าวได้หมด

         เมื่อเราเป็นคนต่างถิ่นก้าวเข้าจังหวัดเชียงราย สัมผัสแรกชวนประทับใจคงหนีไม่พ้นพื้นที่สีเขียว อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายและความสวยงามของธรรมชาตินานา จุดประสงค์แรกของการมาอาจไม่ใช่เพื่อชื่นชมความสวยงาม แต่เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้มีโอกาสสัมผัสและมองเห็นความสำคัญของคำว่า ‘ทรัพยากรป่าไม้’ ผ่านประสบการณ์การเป็นนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ว่าด้วยการ “ปลูกป่า...สร้างคน” ทางโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. จึงได้จัด กิจกรรมมอบกล้าไม้ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยพรรณไม้ 10 ชนิด คือ อินทนิล ขี้เหล็ก เหลืองเชียงราย ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ สักทอง จามจุรี และประดู่แดง รวม 2,000 ต้น ซึ่งล้วนเป็นต้นไม้ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพาะขึ้นเองทั้งสิ้น

         เราคือหนึ่งในนักศึกษาต่างถิ่นร่วมกิจกรรมเพื่อสานต่อพลิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแต่เดิม สู่ป่าอุดมในปัจจุบัน ทุกคนต่างมีความตั้งใจเข้าร่วมเดินเท้าขึ้นสู่พื้นที่สูงผ่านธรรมชาติ ความหนาวเย็นจากสายฝนพร่ำเบาๆ แม้เส้นทางสู่จุดหมายยากเย็นและลำบากต่อการเดินทาง แต่เพราะผู้คนเหล่านั้นพร้อมใจช่วยกัน มีความตั้งใจจริง จึงได้เห็นความสวยงามเป็นค่าแรง เราสัมผัสธรรมชาติและทดแทนสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันปลูกกล้านับพันหมดภายในหนึ่งวัน ณ.พื้นที่แห่งนี้ ชมวิวสวยๆ อย่างชุมชนเมืองเชียงรายหลายหลังคาเรือนเป็นภาพประกอบพื้นหลัง เรามองเห็นดินสีน้ำตาลหลายตารางวาด้วยรอยยิ้มเพราะในอีกไม่กี่ปีถัดไปคงได้เห็นสีเขียวในที่แห่งนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นความทรงจำน่าประทับใจ ที่มาพร้อมกับการเฝ้ารอการเติบโตของต้นกล้า เพื่อคงความสวยงามของจังหวัดเชียงราย สร้างทรัพยากรสำคัญแก่ประเทศ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

         นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของการเป็นนักศึกษาได้ทดแทนและสานต่องานทั้งหมดเพื่อทุกคนในประเทศ เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ยังต้องการใช้ทรัพยากรต่อไป แม้เป็นเรื่องเล่าสั้นๆ หากเป็นประกายเล็กๆ ในทุกคนมองเห็นความสำคัญเหล่านี้มากกว่าวัตถุรอบกาย โลกเราคงมีแต่สีเขียวอย่างเช่นในอดีตเข้าสักวัน…

........................................

Credit by :
นางสาวสุรีวรรณ นัสการ

1,612 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย