กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

11 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 456

7,021 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ซึ่งคนจันทบุรี รำลึกนึกถึงด้วยความรู้สึกอบอุ่น   ผูกพันลึกซึ้ง ด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 18 ปี      

        สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2492 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักของสมเด็จ   พระมหิตลาธิเบศอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ วังสระปทุม เนื่องจากรัฐบาลยังมิได้ถวายวังศุโขทัยคืน ต่อมาทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี  และสามารถปลูกต้นไม้ได้  พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  ราชเลขาธิการสำนักพระราชวังในสมัยนั้น ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงเลือกเชียงใหม่ หรือ จันทบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจที่กรุงเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรีเพราะทรงพบที่ดินบริเวณ สวนบ้านแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงามและมีความเงียบสงบ เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์อีกทั้งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซื้อที่ดิน บริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมหลายรายรวมพื้นที่ 687 ไร่และ พระราชทานชื่อว่า                 "สวนบ้านแก้ว" โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อ    จันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ของชาวจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารมาประทับครั้งแรก      โดยสร้างอาคารชั่วคราว เป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจาก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา พระองค์ประทับเรือนไม้ไผ่ประมาณ 3 ปี   จึงได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กๆ 2 หลัง เรียกว่า เรือนเทา เรือนแดง  และสร้างเรือนแบบบังกะโล 1 หลัง พระองค์ประทับเรือนเทา  ส่วนเรือนแดงสำหรับข้าราชบริพาร เรือนเขียวสำหรับราชเลขานุการในพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ต่อมาอีก 2 ปี พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักใหญ่ (ตำหนักเทา)  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประการสำคัญคือ พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว แก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ( วิทยาลัยครูจันทบุรี ) เริ่มทำการสอนเมื่อ 8 มิถุนายน 2515 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานนามให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยรำไพพรรณีจึงได้เปลี่ยนใช้นามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

 

         

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

รถยนต์ส่วนพระองค์ ใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

แผนที่

วังสวนบ้านแก้ว

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลขที่41หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 319 111 ต่อ 11010
โทรสาร : 039 471 064
เว็บไซต์ : https://www.suanbankaewpalace.com
อีเมล : wangsuanbankaew2017@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 การเดินทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมือง เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวามาตามถนนรักศักดิ์ชมูล ซึ่งเป็นถนนเข้าตัวเมือง สถาบันฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาประมาณ 1 กม. เศษ เมื่อขับรถเข้าไปในสถาบันฯ จะผ่านสนามกอล์ฟ และผ่านทางสามแยกไปยังโรงอาหาร และอาคารเรียน ตำหนักเทาจะอยู่ถัดจากสามแยกประมาณ 400 เมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม ล่วงหน้า 7 วัน 

0992260260

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ทางลาดสำหรับคนพิการ

รถเข็นวิวเเชร์สำหรับบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง