กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

14 ธันวาคม 2563

ชื่นชอบ 628

18,915 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ซึ่งคนจันทบุรี รำลึกนึกถึงด้วยความรู้สึกอบอุ่นผูกพันลึกซึ้ง ด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 18 ปี

 

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2492 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ วังสระปทุม เนื่องจากรัฐบาลยังมิได้ถวายวังศุโขทัยคืน ต่อมาทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี และสามารถปลูกต้นไม้ได้ พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ราชเลขาธิการสำนักพระราชวังในสมัยนั้น ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงเลือกเชียงใหม่ หรือจันทบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจที่กรุงเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรี เพราะทรงพบที่ดินบริเวณสวนบ้านแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงามและมีความเงียบสงบ เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์ อีกทั้งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก

 

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซื้อที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมหลายรายรวมพื้นที่ 687 ไร่ และพระราชทานชื่อว่า "สวนบ้านแก้ว" โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม

 

พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารมาประทับครั้งแรก โดยสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจาก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2493 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา พระองค์ประทับเรือนไม้ไผ่ประมาณ 3 ปี จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กๆ 2 หลัง เรียกว่า เรือนเทา เรือนแดง และสร้างเรือนแบบบังกะโล 1 หลัง พระองค์ประทับเรือนเทา ส่วนเรือนแดงสำหรับข้าราชบริพาร เรือนเขียวสำหรับราชเลขานุการในพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

 

ต่อมาอีก 2 ปี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักใหญ่(ตำหนักเทา)  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประการสำคัญ คือ พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว แก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา(วิทยาลัยครูจันทบุรี) โดยเริ่มทำการสอนเมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ.2515 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานนามให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยรำไพพรรณีจึงได้เปลี่ยนใช้นามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี" ปัจจุบัน คือ "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

รถยนต์ส่วนพระองค์ ใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-471 072
โทรสาร : 039-471 064
เว็บไซต์ : https://www.suanbankaewpalace.com
อีเมล : wangsuanbankaew2017@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 การเดินทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมือง เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวามาตามถนนรักศักดิ์ชมูล ซึ่งเป็นถนนเข้าตัวเมือง สถาบันฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาประมาณ 1 กม. เศษ เมื่อขับรถเข้าไปในสถาบันฯ จะผ่านสนามกอล์ฟ และผ่านทางสามแยกไปยังโรงอาหาร และอาคารเรียน ตำหนักเทาจะอยู่ถัดจากสามแยกประมาณ 400 เมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม ล่วงหน้า 7 วัน 

ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 099-226 0260

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

  • ทางลาดสำหรับคนพิการ
  • รถเข็นวิวเเชร์สำหรับบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ธ.ค. 2563

30 ธ.ค. 2563

14 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7  ครบ 116 ปี “สืบทอด สร้างสรรค์ หัตถศิลป์ รักษ์ถิ่นภูมิปัญญาวัฒนธรรม”แบบจัดเต็ม   วันที่ 10 - 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. สัมผัสพรรณไม้งาม ณ วังสวนบ้านแก้ว ครั้งหนึ่งแห่งความประทับใจ   วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. - พบกับกิจกรรมสืบสานผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี - การประชุมวิชาการระดับชาติ “ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 14” - กิจกรรมสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี  - ปิดท้ายค่ำคืนกับกิจกรรมปฏิบัติธรรม “ธรรมมะในสวน” การปฏิบัติธรรมโดยพระราชวิสุทธิมุณี(หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล)  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์   วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. - ชมนิทรรศการผลงานกิจกรรมศิลปินร่วมใจวาดวังแม่ไท้รำไพพรรณี  สืบสานผลิตภัณฑ์เสื่อกกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  - การจำหน่ายพันธุ์ไม้นานาชนิด  - บริการนวดแพทย์แผนไทย    เฉพาะวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. บริการถ่ายภาพย้อนอดีตระลึกวังสวนบ้านแก้ว    วันที่ 20 ธันวามคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป - พบกับการแสดงโขนสุดอลังการ แสง สี เสียง เต็มรูปแบบ - ต่อด้วย เฮฮาภาษา “ครูมืด” กับการแสดงทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  - เพลิดเพลินเดินฟังดนตรีในสวน  - อิ่มอร่อยกับอาหารชาววัง - ตลาดสวนบ้านแก้ว สไตล์วิถีถิ่น วิถีจัทรบูร ในยามค่ำคืน    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทร. 0-3947-1064 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี     วันที่ 27 ธันวาคม 2563 แข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ผู้สนใจร่วมสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ :  งานจัดเก็บและหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทร. 0-3931-9111 ต่อ 11440
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง