กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

06 มกราคม 2563

ชื่นชอบ 450

4,640 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 6 ห้อง ดังนี้

 

ห้องที่ 1 จัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ

จำลองเรือสำเภาขนาดเท่าจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเรือและสินค้าชนิดต่างๆ ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่พบจากใต้ทะเล เช่น คันฉ่องสำริด กุญแจจีน เบ็ดตกปลา ฉาบสำริด พริกไทย ลูกหมาก และไข่เป็ด เป็นต้น

 

ห้องที่ 2 ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

จัดแสดงเทคนิคการปฏิบัติงานด้านโบราณคดีใต้น้ำ โดยจำลองสภาพของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในจังหวัดจันทบุรี พร้อมนำเสนอวิธีการทำงานใต้น้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

ห้องที่ 3 ห้องคลังโบราณวัตถุ

โบราณวัตถุนอกเหนือจากที่นำไปจัดแสดง จะเก็บรักษาไว้ภายในห้องคลังโบราณวัตถุซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ผนังห้องด้านหนึ่งเป็นผนังกระจก เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นโบราณวัตถุซึ่งจัดเก็บภายในได้

 

ห้องที่ 4 ห้องเรือและวิถีชีวิตชาวเรือ

ในอดีตคนไทยมีความสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างใกล้ชิด ในห้องนี้จัดแสดงเรือจำลองรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ศึกษาถึงลักษณะและประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละพื้นที่

 

ห้องที่ 5 ห้องของดีเมืองจันท์

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ การก่อตั้งเมือง เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวของ “ชาวชอง” ชนพื้นเมืองของจันทบุรี นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งของดีมีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

 

ห้องที่ 6 ห้องบุคคลสำคัญ

ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในการกอบกู้เอกราชของชาติคืนภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เรือสำเภาขนาดเท่าจริงแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเรือและสินค้าชนิดต่างๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-391 431
โทรสาร : 039-391 432
อีเมล : panitnavi@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

พุธ-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท
  • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

06 มกราคม 2563
ขอเชิญเที่ยงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 039-391 431-2 ** 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง