กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย

พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย

15 มกราคม 2561

ชื่นชอบ 479

4,578 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนทวีธาภิเศก 2  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  50  ไร่   สภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลบางขุนเทียนพื้นที่โล่งแจ้งลมแรงเหมาะแก่การที่จะเล่นว่าวได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายของทุกวัน  ดังนั้นคุณมนูญ  ไตรรัตน์  ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอุปนายก  และเลขาธิการ  สมาคมกีฬาไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ท่านเป็นหลาน ชายเจ้าของที่ดิน  ที่บริจาคให้สร้างโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็น  นายกสมาคมครู – ผู้ปกครอง  และศิษย์ เก่าสมัย นั้นซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกีฬาไทยเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่านจึง ร่วมกับ โรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรม  “โครงการว่าวไทยต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้นในปี พ.ศ. 2541  เป็นครั้งแรก  ซึ่งมีการประกวด  การวาดภาพ  และการเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพติดให้สอดคล้องกับภาพ    แล้วจึงนำกระดาษ ที่วาดภาพ  และเขียนคำขวัญเสร็จเรียบร้อย  มาประกอบกับโครงว่าวที่จัดไว้ให้จากนั้นก็นำ ว่าวที่ประกอบ แล้วนั้นขึ้น สู่ท้องฟ้าสำหรับชนิดของว่าวที่ประดิษฐ์นั้น  เริ่มจากว่าวที่สามารถเล่นได้ง่ายสำหรับเด็ก  เช่น  ว่าวงู  ว่าวอีลุ้ม  ว่าวแซงแซว  เป็นต้นเมื่อมีการจัดกิจกรรม  “โครงการว่าวไทยต้านภัยยาเสพติด”   มาประมาณ 3  ปี  มีว่าวที่ได้รับ รางวัลจากการประกวดมากมายเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงได้มีความคิดริเริ่มในการเก็บสะสมว่าวที่ได้รับจากภาคต่าง ๆ ที่ชนะการ ประกวดอีกหลาหลายรูปแบบ  ไว้เพื่ออนุรักษ์การดำเนินการทั้งสองส่วนนี้  จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะรวบรวมว่าวไทย  เพื่อจัดตั้งเป็น  “พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย”  ขึ้นเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม  ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ให้คงอยู่คู่ บ้านเมืองสืบต่อไป    ในการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย”  นั้นมีการเริ่มดำเนินการ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2544  โดยได้ทำ พิธีเปิด  “พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย  โรงเรียนทวีธาภิเศก  2” เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545  โดยนายเจริญ  ภักดีวานิช  (รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาสมัยนั้น)  เป็นประธานในพิธีเปิด   “พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย”    ตั้งอยู่บริเวณ ห้องโสตด้านใน  อาคารคุณพ่อกึ้งจู  แซ่จิว  ของโรงเรียนทวีธาภิเษก 2 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  มีดังนี้

1. ด้านประวัติความเป็นมาของว่าวไทยจากภาคต่าง ๆ

2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการเล่นว่าว

3. ด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเล่นว่าว

4. ว่าวของภาคต่าง ๆ รวมถึงว่าวต่างประเทศ

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ร.ร.ทวีธาภิเศก 2 เลขที่ 91/128 หมู่ 8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-452-3737-8
เว็บไซต์ : http://203.155.220.217/bangkhunthian/protect1.html

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากถนนพระรามที่ 2 ตรงไปผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เข้าช่องทางคู่ขนาน ตรงไปประมาณ 700 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตรจะถึงโรงเรียน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง