กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

15 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 283

1,252 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ป็นศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย คำว่า "สด๊อกก๊อกธม" เป็นภาษาเขมร หมายถึง “กกกอใหญ่”

 

ผังบริเวณของปราสาทสด๊อกก๊อกธม สร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง จักรวาล ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ประกอบด้วย

 

 • บาราย เป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบเสมือนทะเลสาบสีสันดร บารายเป็นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นระบบชลประทานในสมัยโบราณ เพื่อส่งน้ำไปยังไร่นาของชาวบ้านตามหมู่บ้าน

 

 • ทางดำเนิน ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เปรียบเสมือนสะพายสายรุ้ง คือเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์

 

 • เสานางเรียง หรือ เสานางจรัล มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำจากหินทราย ฐานมีรูปสี่เหลี่ยมสลักลวดลาย ตัวเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียบ หัวเสาคล้ายดอกบัวตูม

 

 • บารายขนาดเล็ก เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม ขอบสระก่อด้วยศิลาแลง

 

 • กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นกำแพงทึบ ฐานเรียบ ส่วนบนเป็นชั้นบัวหงายหลังกำแพงสลักโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม

 

 • โคปุระชั้นนอกหรือโคปุระของกำแพงแก้ว เป็นอาคารมีแผนผังรูปกากบาทก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว มีห้องขนาบด้านข้าง 2 หลังสามารถทะลุถึงกันได้

 

 • หน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพบุคคลแสดงท่าร่ายรำ ส่วนศีรษะหายไป

 

 • หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์  ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยพระนายรายณ์บรรทมตะแคงซ้ายเหนือพระยาอนันตนาคราชโดยใช้พระหัตถ์หน้าขวารองรับพระเศียร ที่พระนาภีมีก้านดอกบัวผุดขึ้นมาและมีพระพรหมประทับนั่งอยู่เหนือดอกบัวนั้น พระลักษณมีประทับนั่งอยู่ตรงปลายพระบาท บริเวณด้านข้างของพระพรหมมีรูปบุคคลถือกระบองสันนิษฐานว่าเป็นอสูรชื่อมธุ และไกฎกะ ซึ่งออกมาจากพระกรรณของพระนารายณ์เพื่อที่จะทำลายการสร้างโลกของพระพรหม

 

 • ระเบียงคต เป็นอาคารล้อมรอบปราสาทประธาน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโคปุระทั้ง 4 ด้าน แต่เข้า- ออกได้ด้านทิศตะวันออกด้านเดียวเท่านั้น

 

 • บรรณาลัย คือ อาคารที่ใช้เก็บคัมภีร์หรือห้องสมุด และอาจจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพรอง

 

 • ประสาทประธาน เป็นอาคารจุดศูนย์กลางของปราสาทสด๊อกก๊อกธม  เปรียบเสมือนเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะปราสาท ประสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บริเวณรอบปราสาทประธานมีเสานางเรียงประดับ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุ และส่วนยอด

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

แผนที่

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ 9 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037-212 610, 037-212 296

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปหลายเส้นทาง อาทิ

-ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอกบินท์บุรี เข้าจังหวัดสระแก้ว

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ้เข้าจังหวัดสระแก้ว 

-ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอกบินทร์บุรี เข้าจังหวัดสระแก้ว 

-ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน เข้าจังหวัดสระแก้ว

 

 • โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระแก้ว ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว
 • โดยรถไฟ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระแก้ว ทุกวัน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

13 มีนาคม 2562
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ขอเชิยร่วมงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม  "สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา" ประจำปี 2562    ภายในงานพบกับ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไฮไลท์สุดพิเศษ "ชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาท"
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง