กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

04 ตุลาคม 2565

ชื่นชอบ 579

9,101 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู รูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สด๊กก๊อกธม เป็นชื่อภาษาเขมร หมายถึง ต้นกกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรกอยู่ในบาราย  นอกจากตัวปราสาทแล้วยังมี "ศูนย์บริการข้อมูล" จัดแสดงนิทรรศการความรู้พร้อมสื่อประกอบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย

 

ผังบริเวณของปราสาทสด๊อกก๊อกธม สร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง จักรวาล ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ประกอบด้วย

 • บาราย เป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบเสมือนทะเลสาบสีสันดร บารายเป็นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นระบบชลประทานในสมัยโบราณ เพื่อส่งน้ำไปยังไร่นาของชาวบ้านตามหมู่บ้าน
 • ทางดำเนิน ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เปรียบเสมือนสะพายสายรุ้ง คือเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์
 • เสานางเรียง หรือ เสานางจรัล มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำจากหินทราย ฐานมีรูปสี่เหลี่ยมสลักลวดลาย ตัวเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียบ หัวเสาคล้ายดอกบัวตูม
 • บารายขนาดเล็ก เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม ขอบสระก่อด้วยศิลาแลง
 • กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นกำแพงทึบ ฐานเรียบ ส่วนบนเป็นชั้นบัวหงายหลังกำแพงสลักโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม
 • โคปุระชั้นนอกหรือโคปุระของกำแพงแก้ว เป็นอาคารมีแผนผังรูปกากบาทก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว มีห้องขนาบด้านข้าง 2 หลังสามารถทะลุถึงกันได้
 • หน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพบุคคลแสดงท่าร่ายรำ ส่วนศีรษะหายไป
 • หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์  ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยพระนายรายณ์บรรทมตะแคงซ้ายเหนือพระยาอนันตนาคราชโดยใช้พระหัตถ์หน้าขวารองรับพระเศียร ที่พระนาภีมีก้านดอกบัวผุดขึ้นมาและมีพระพรหมประทับนั่งอยู่เหนือดอกบัวนั้น พระลักษณมีประทับนั่งอยู่ตรงปลายพระบาท บริเวณด้านข้างของพระพรหมมีรูปบุคคลถือกระบองสันนิษฐานว่าเป็นอสูรชื่อมธุ และไกฎกะ ซึ่งออกมาจากพระกรรณของพระนารายณ์เพื่อที่จะทำลายการสร้างโลกของพระพรหม
 • ระเบียงคต เป็นอาคารล้อมรอบปราสาทประธาน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโคปุระทั้ง 4 ด้าน แต่เข้า- ออกได้ด้านทิศตะวันออกด้านเดียวเท่านั้น
 • บรรณาลัย คือ อาคารที่ใช้เก็บคัมภีร์หรือห้องสมุด และอาจจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพรอง
 • ประสาทประธาน เป็นอาคารจุดศูนย์กลางของปราสาทสด๊อกก๊อกธม  เปรียบเสมือนเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะปราสาท ประสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บริเวณรอบปราสาทประธานมีเสานางเรียงประดับ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุ และส่วนยอด

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037-550 454
อีเมล : Sadokkokthom.hp@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)

 • อุทยานประวัติศาสตร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 • ศูนย์บริการข้อมูลเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 มี.ค. 2567

24 มี.ค. 2567

12 มีนาคม 2567
กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สอบถามข้อมูล โทร. 037 550 454 FB: https://www.facebook.com/Sadokkokthom.hp/

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

13 มีนาคม 2562
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ขอเชิยร่วมงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม  "สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา" ประจำปี 2562    ภายในงานพบกับ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไฮไลท์สุดพิเศษ "ชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาท"
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง