กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

04 ตุลาคม 2565

ชื่นชอบ 579

8,334 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู รูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สด๊กก๊อกธม เป็นชื่อภาษาเขมร หมายถึง ต้นกกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรกอยู่ในบาราย  นอกจากตัวปราสาทแล้วยังมี "ศูนย์บริการข้อมูล" จัดแสดงนิทรรศการความรู้พร้อมสื่อประกอบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย

 

ผังบริเวณของปราสาทสด๊อกก๊อกธม สร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง จักรวาล ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ประกอบด้วย

 • บาราย เป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบเสมือนทะเลสาบสีสันดร บารายเป็นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นระบบชลประทานในสมัยโบราณ เพื่อส่งน้ำไปยังไร่นาของชาวบ้านตามหมู่บ้าน
 • ทางดำเนิน ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เปรียบเสมือนสะพายสายรุ้ง คือเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์
 • เสานางเรียง หรือ เสานางจรัล มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำจากหินทราย ฐานมีรูปสี่เหลี่ยมสลักลวดลาย ตัวเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียบ หัวเสาคล้ายดอกบัวตูม
 • บารายขนาดเล็ก เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม ขอบสระก่อด้วยศิลาแลง
 • กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นกำแพงทึบ ฐานเรียบ ส่วนบนเป็นชั้นบัวหงายหลังกำแพงสลักโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม
 • โคปุระชั้นนอกหรือโคปุระของกำแพงแก้ว เป็นอาคารมีแผนผังรูปกากบาทก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว มีห้องขนาบด้านข้าง 2 หลังสามารถทะลุถึงกันได้
 • หน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพบุคคลแสดงท่าร่ายรำ ส่วนศีรษะหายไป
 • หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์  ล้อมรอบด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาในกรอบสามเหลี่ยม ด้านล่างสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยพระนายรายณ์บรรทมตะแคงซ้ายเหนือพระยาอนันตนาคราชโดยใช้พระหัตถ์หน้าขวารองรับพระเศียร ที่พระนาภีมีก้านดอกบัวผุดขึ้นมาและมีพระพรหมประทับนั่งอยู่เหนือดอกบัวนั้น พระลักษณมีประทับนั่งอยู่ตรงปลายพระบาท บริเวณด้านข้างของพระพรหมมีรูปบุคคลถือกระบองสันนิษฐานว่าเป็นอสูรชื่อมธุ และไกฎกะ ซึ่งออกมาจากพระกรรณของพระนารายณ์เพื่อที่จะทำลายการสร้างโลกของพระพรหม
 • ระเบียงคต เป็นอาคารล้อมรอบปราสาทประธาน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโคปุระทั้ง 4 ด้าน แต่เข้า- ออกได้ด้านทิศตะวันออกด้านเดียวเท่านั้น
 • บรรณาลัย คือ อาคารที่ใช้เก็บคัมภีร์หรือห้องสมุด และอาจจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพรอง
 • ประสาทประธาน เป็นอาคารจุดศูนย์กลางของปราสาทสด๊อกก๊อกธม  เปรียบเสมือนเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะปราสาท ประสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บริเวณรอบปราสาทประธานมีเสานางเรียงประดับ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุ และส่วนยอด

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หน้าบันสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037-550 454
อีเมล : Sadokkokthom.hp@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)

 • อุทยานประวัติศาสตร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 • ศูนย์บริการข้อมูลเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

13 มีนาคม 2562
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ขอเชิยร่วมงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม  "สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา" ประจำปี 2562    ภายในงานพบกับ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไฮไลท์สุดพิเศษ "ชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาท"
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง