กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด

พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 522

6,339 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดสร้างเตาเผา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้บริจาคเครื่องมือการผลิต และเป็นแหล่งให้ความรู้ โดยมีบุคลากรดูแลคือ นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครู คศ.3 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ความเป็นมา

           ในอดีตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้กันแพร่หลายในท้องถิ่น จนผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  ดังปรากฏหลักฐาน คือ การพบเตาเครื่องเคลือบดินเผากระจายอยู่ในแทบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบมากที่สุดมากกว่า 100 เตาคือ พบที่อำเภอบ้านกรวด  เมื่อปี 2519 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นแหล่งเตาเผาในอำเภอบ้านกรวดเป็นครั้งแรก พบว่า มีเครื่องเคลือบดินเผาหลายรูปแบบที่ช่างได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จัดเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ที่ใด

           เครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่บ้านกรวด เป็นอารยธรรมตั้งแต่สมัยขอมที่มีอายุมากกว่าพันปี ในปี พ.ศ. 2524 นางสุวรรณา  บาลโสง และคณะ ร่วมกับชุมชน เริ่มทำการสำรวจและทำการรวบรวมเครื่องเคลือบดินเผาที่พบได้มากในเขตพื้นที่อย่างจริงจัง

           หลังจากการค้นคว้า และคำนวณอายุของกรมศิลปากร ทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องเคลือบซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาอารยธรรมของชาติ จนกระทั่งวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็น “ศูนย์วัฒนธรรมของอำเภอบ้านกรวด”  ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด” เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2550

 

           พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอำเภอบ้านกรวดสืบต่อไป และปี 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการปั้นเครื่องเคลือบดินเผาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียนและชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมของอำเภอบ้านกรวด และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ แหล่งหินตัด  แหล่งเตาเผาโบราณ ชมทิวทัศน์ช่องโอบก ปราสาทต่าง ๆ แหล่งโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์วัดป่าพระสบาย เขื่อนเมฆา ผึ้งร้อยรังบึงเจริญ เป็นต้น   

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

144 หมู่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์ : 044679098
โทรสาร : 044679479
เว็บไซต์ : http://bv.ac.th/new/
อีเมล : bv.ac.th@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 -16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่มี

การเดินทาง

รถยนต์ รถโดยสาร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มี

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 เม.ย. 2560

09 เม.ย. 2560

26 พฤษภาคม 2560
เชิญเที่ยวงานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 26 วันที่7-9 เมษายน 60 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นภายในวันที่7-9 เมษายน 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณที่บรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด ได้รวบรวมเครื่องเคลือบโบราณอายุมากกว่าหนึ่งพันปีที่ขุดพบในเขตอำเภอบ้านกรวด และนำมาจัดแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชม อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ซึ่งในอดีตนั้นอำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอีกด้วย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง