กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 506

4,077 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กูย และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์ของกลุ่มได้อย่างเด่นชัด รวมทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับผ้า 

ภายในการจัดแสดงเกี่ยวกับกรรมวิธีการทอผ้าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และจัดแสดงผ้าพื้นเมืองโบราณ เช่น ผ้าที่ใช้ในการห่อคัมภีร์ ผ้าโฮลเปาระฮ์ โฮลสไรย์ ผ้าอัมปรม ผ้าอันลูนซีม ผ้าสอ ผ้าสาคู ผ้าระเบิก ผ้ากระนีว (ผ้าหากระรอก) เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร 38 ชั้น 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 186 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-515-227
โทรสาร : 044-515-227
เว็บไซต์ : http://www.culturesrru.srru.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ถึงจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง ประมาณ 434 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-สุรินทร์ ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
 

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี ไปยัง จังหวัดสุรินทร์ทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมง 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง