กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 445

13,490 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไปที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ตรีมูรติ) ลัทธิไศวะนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล กลุ่มอาคารบนยอดเขามีการก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 154 – 18

 

“พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยคำนี่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือ “นเรนทราทิตย” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระผู้เกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระนคร ผู้สร้างปราสาทนครวัด

 

ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ อาทิ

 • สะพานนาคราช มีความหมายเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้า เพราะในความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของฮินดู สะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า คือ สายรุ้ง ในเอเชียตะวันออกและอินเดียมักจะเปรียบสายรุ้งกับงู(นาค) หลากสี ที่ชูหัวไปยังท้องฟ้าหรือกำลังดื่มน้ำจากทะเล ศูนย์กลางบนพื้นหินของสะพานจำหลักรูปดอกบัว ๘ กลีบ อยู่ในวงกลม

 

 • ทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาทำเป็นบันไดหินทราย สูง ๑๐ เมตร มี ๕ ชั้น จำนวน ๕๒ ขั้น  มีชานพัก ๕ ชั้น บันไดและชานพักแต่ละชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปตามลำดับความสูง ให้ความรู้สึกของยอดเขาที่สูงเสียดยอดขึ้นไปสู่สวรรค์

 

 • ลานหน้าระเบียงคด เป็นลานโล่งกว้าง ตั้งอยู่บนฐานซึ่งเกิดจากการถมปรับระดับพื้นที่ภูเขาเพื่อประโยชน์ใช้สอย ลักษณะเป็นยกพื้นเตี้ยๆ รูปกากบาทก่อด้วยศิลาแลง ผังรูปกากบาทนี้  ทำให้เกิดช่องทางเดินและช่องสี่เหลี่ยมคล้ายสระเล็กๆ จำนวน  ๔ ช่อง

 

 • สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ศูนย์กลางบนพื้นหินของสะพานจำหลักรูปดอกบัว ๘ กลีบ อยู่ในวงกลม เช่นเดียวกับสะพานนาคชั้นที่ ๑ ถัดมาเป็นระเบียงคดก่อเป็นห้องยาว แต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้เพราะทำเป็นผนังกั้นเป็นช่วงๆ  ซุ้มประตูกลางของระเบียงคดด้านทิศตะวันออกมีมุขทั้งด้านในและด้านนอก ด้านข้างชักปีกออกไปต่อกับห้องของระเบียงคด จึงมีลักษณะเป็นห้องรูปกากบาท รูปโค้งลดชั้นประดับสันหลังคาด้วยบราลี

 

 • ปราสาทประธาน  เป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สำคัญที่สุด ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน ส่วนทางด้านหน้า คือ ทิศตะวันออกทำเป็นอาคารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า “วิหาร” ซึ่งในตำแหน่งเดียวกันกับสถาปัตยกรรมต้นแบบของอินเดีย  เป็นอาคารแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า “มณฑป” โดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมกับปราสาทประธาน ส่วนต่างๆทั้งหมดของปราสาทประธานตั้งอยู่บนฐาน ๒ ชั้น ย่อเก็จรับกันกับอาคาร

 

 • ปราสาทอิฐ ๒ หลัง มีเสาประดับกรอบประตูที่ทำด้วยหินทราย ซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ศึกษาพบว่า น่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ และพบประติมากรรมหินทราย ๒ รูป นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าที่สุดที่เหลืออยู่

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• งานเทศกาลที่สำคัญประจำปีของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

• ลวดลายแกะสลัก หินสลักรูปดอกบัวแปดกลีบ และทัพหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่มีชื่อเสียง

• ลายหินแกะสลักบริเวณเสาประตู รูปเทวดาประจำทิศ ฤาษี และเทพดาทางศาสนาฮินดู

• แท่นศิวลึงค์ และโคนันทิพาหนะของพระศิวะ ภายในตัวปราสาทหินพนมรุ้ง

แผนที่

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ : 044-666 251
โทรสาร : 044-666 252
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/phanomrunghistoricalpark
อีเมล : phnomrungoffice@yahoo.co.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม

  1. ค่าเข้าชมโบราณสถาน

ชื่อโบราณสถาน

อัตราค่าเข้าชมต่อคน (บาท)

สัญชาติไทย

สัญชาติอื่น

บัตรปลีก

บัตรรวม

บัตรปลีก

บัตรรวม

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

20

30

100

150

โบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ

20

100

         

2. ค่านำยานพาหนะเข้าไปในเขตโบราณสถาน (กรณีเข้าประตู 3 ด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง)

                   (1) รถจักรยาน 2 ล้อ คันละ 10 บาท

                   (2) รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน 3 ล้อ คันละ 20 บาท

                   (3) รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ คันละ 30 บาท

                   (4) รถยนต์ คันละ 50 บาท

 

3. บุคคลที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

                   (1) ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น

                   (2) นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้

                   (3) นักเรียน นิสิต และนักศึกษา รวมทั้งครูและอาจารย์ผู้ควบคุม ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ

                   (4) คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                   (5) ผู้ซึ่งอธิบดีเชิญหรือต้อนรับ

                   (6) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

                   (7) ทหารผ่านศึกที่แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้

                   (8) ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

                   (9) สมาชิกของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและสมาชิกของสภาการพิพะภัณฑ์ระหว่างประเทศ ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก

                   (10) สมาชิกของสภาการโบราณสถาน(ประเทศไทย) ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก

                   (11) สมาชิกอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก

การเดินทาง

 • รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยเครื่องบินลงที่สนามบิน อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ และต่อรถยนต์มายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 

 • รถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี) ลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ และต่อรถยนต์มายังอุทยานประวัติสาสตร์พนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 • รถโดยสารประจำทาง บขส. เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วต่อรถรับจ้างขึ้นสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

         

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและขอวิทยากร กรุณาทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสามารถนำผู้พิการและคนชราเข้าชมได้ โดยติดต่อที่ประตูทางเข้าที่ 3 ด้านหลังปราสาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

08 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562

05 กันยายน 2562
ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป  หมายเหตุ : พระอาทิตย์จะตรงช่องประตูประมาณ 05.57น. ถึง 06.10 น. และปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกหรือมีเมฆหนาก็อาจไม่เห็นปรากฏการณ์นี้   ติดต่อสอบถาม : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทรศัพท์ : 044-666 251  โทรสาร : 044-666 252 E-mail : Phnomrungoffice@yahoo.co.th

05 เม.ย. 2562

07 เม.ย. 2562

28 มีนาคม 2562
ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ , อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  เชิญร่วมงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง”ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562    ชมการแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีและเทพพาหนะทั้งสิบ การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมบอกเล่าเรื่องราวพนมรุ้ง ชิมอาหารพื้นเมืองโบราณตามแบบท่องเที่ยววิถีไทย ณ “ตลาดย้อนยุคเมืองแปะ”  ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ณ บริเวณลานโพธิ์ก่อนขึ้นปราสาท กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 044-634 722-3 หรือ 1672  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง