กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 507

3,178 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนและวัฒนธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ได้ขอรับบริจาควัตถุสิ่งของจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนเป้นอย่างดี  ได้บริจาควัถตุ  สิ่งของที่เป้นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน  ที่มีอายุการใช้งานมาเป้นเวลานาน  เช่น  เตารีดโบราณ  รถจักรยานโบราณ  ล้อเกวียน  ถ้วยชาม  หน้าบันไม้ของโบสถ์  เป็นต้น

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

68 ม.11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044-441080
โทรสาร : 044-441261
เว็บไซต์ : http://www.pcmschool.ac.th
อีเมล : pcmschool2506@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00 - 14.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง