กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 255

738 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนและวัฒนธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ได้ขอรับบริจาควัตถุสิ่งของจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนเป้นอย่างดี  ได้บริจาควัถตุ  สิ่งของที่เป้นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน  ที่มีอายุการใช้งานมาเป้นเวลานาน  เช่น  เตารีดโบราณ  รถจักรยานโบราณ  ล้อเกวียน  ถ้วยชาม  หน้าบันไม้ของโบสถ์  เป็นต้น

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

68 ม.11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044-441080
โทรสาร : 044-441261
เว็บไซต์ : http://www.pcmschool.ac.th
อีเมล : pcmschool2506@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00 - 14.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง