กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 622

17,201 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อาคารคฤหาสน์กูเด็น สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดีหรือตนกูบาฮารุดดิน บินตำมะหงง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่พระองค์มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นสถานที่สำคัญๆ อาทิเป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล  ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น  ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล  เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล  เป็นโรงเรียนแล้ว  และเป็นสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ก.อ.ร.ม.น. )

ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามโดดเด่น กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวสตูล

การจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ ดังนี้

ห้องที่ 1 ห้องข้อมูลข่าวสาร เป็นห้องสำหรับบริการอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล และบริการชุมชน

ห้องที่ 2 ห้องภูมิหลังเมืองสตูล จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ เช่น  สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองสตูล วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยซาไก และเรื่องราวของเกาะตะรุเตา โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล ตัวอย่างทรัพยากรแร่ของจังหวัด และฉากจำลองเหตุการณ์สำคัญ

ห้องที่ 3 ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล จัดแสดงวิถีชีวิตชาวสตูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีเปะ การปั้นหม้อ-เผาหม้อแบบโบราณที่บ้านย่านซื่อ  ชีวิตชาวประมงที่บ้านตำมะลัง โดยการจัดแสดงด้วยสื่อ ประกอบด้วยการจำลองแสดงภาพวิถีชีวิต

ห้องที่ 4 ห้องบ้านเจ้าเมือง จัดแสดงอัตถชีวประวัติของพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ผู้สร้างคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงแบบเครื่องเรือนเป็นข้าวของเครื่องใช้ตามแบบที่พระยาภูมินารถภักดีเคยใช้ แสดงเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมห้องนอน มุมพักผ่อน และมุมห้องทำงาน เป็นต้น

ห้องที่ 5 ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล  จัดแสดงแบบบ้านจำลองของชาวบ้านสตูลโดยจัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ เป็นต้น

ห้องที่ 6 ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงชุดรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น โดยสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม

ห้องที่ 7 ห้องวัฒนธรรมชาวไทย-มุสลิมในสตูล จัดแสดงตู้หุ่นจำลองและการละเล่นของชาวไทยมุสลิม ตู้หุ่นจำลองแสดงภาพโรงเรียนปอเนาะ มุมจัดแสดงห้องละหมาด พิธีการเข้าสุนัต หุ่นจำลองพิธีนิกะฮ์ (แต่งงาน)

ส่วนดาดฟ้าและร้านอาหาร เป็นส่วนจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 
บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ตัวอาคารคฤหาสน์กูเด็น ที่เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-723 140
โทรสาร : 074-723 140
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/satun/
อีเมล : Satunnmu@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 10  บาท
  • ชาวต่างชาติ 50  บาท

ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นพิเศษ ให้กับคณะนักเรียน/คณะทางราชการ

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 973 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-สตูล ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง

3.โดยรถไฟ สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางโดยรถไฟขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานีหาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร

4.โดยเครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ แล้วต่อรถไปยังสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีที่จอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสตูล