กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 153

1,084 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในห้องเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา โดยจัดแสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูล ประวัติศาสตร์ของสตูล วิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และ เครื่องมือการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองสตูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

318 ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074 711 955
โทรสาร : 074 711 955
เว็บไซต์ : http://www.stw.ac.th/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมเฉพาะผู้ที่ติดต่อไปเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี แล้วแยกซ้ายไปทางจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดสงขลา แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางสู่หลวงหมายเลข 406 ขับตรงไป 65.6 กิโลเมตร ผ่านสำนักงานประมงจังหวัดสตูลแล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงไป 450 เมตร โรงเรียนสตูลวิทยาจะอยู่ทางขวามือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูลจะอยู่ด้านใน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสตูล