กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์

พิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 529

4,976 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์  เป็นอาคารที่พำนักของรัชกาลที่ 7 ในสมัยที่พระองค์ทรงรับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ (พ.ศ.2458 -2464) เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกว่าว สร้างเพื่อทรงใช้เป็นที่เปลี่ยนฉลองพระองค์ ทรงพักผ่อนอิริยาบถทรงงาน หรือประทับแรมในบางคราว

 

จนปี พ.ศ.2541 อาคารที่ประทับมีสภาพทรุดโทรมลง จึงได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงอาคารที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ในกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้คงไว้ซึ่งลักษณะรูปแบบเอกลักษณ์ของบ้านเดิมมากที่สุด  ถึงแม้ในบางส่วนอาจหาไม่ได้แล้ว อย่างกระเบื้องลูกว่าวแบบดั้งเดิม โดยสำนักโบราณคดี และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ทำการการปรับปรุงพร้อมตกแต่งภายใน เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที 7 

 

ภายในจัดแสดงห้องบรรทม  ห้องทรงงาน  ห้องทรงพระกระยาหาร  พร้อมจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและของใช้ส่วนพระองค์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0 2243 0200 ต่อ 92463
เว็บไซต์ : http://armytourism.com/army/2017/09/18

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น.

หยุดวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 117

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง