กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

05 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 551

3,344 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตั้งอยู่ในอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวหน้าพิพิธภัณฑ์เด็ก(สวนเกียกกาย)

ภายในพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวสิ่งก่อสร้าง ศิลปกรรม บุคคล ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาของชาวเขตดุสิตไว้มากมาย  

 

  • ส่วนที่ 1 นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขตดุสิต ภาพบรรยากาศในอดีต  แผนที่แสดงพระราชวังดุสิต พระที่นั่งวิมานเมฆ  พระที่นั่งอนันตสมาคม  รัฐสภา  วังสุโขทัย  พระราชวังจันทรเกษม พระราชวังปารุสกวัน

 

  • ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตดุสิต  อาทิ เครื่องแต่งกายของสตรีชั้นสูงตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7

 

  • มุมแสดงเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเขตดุสิต  บอกเล่าเรื่องโรงงานทอผ้าของกระทรวงกลาโหม  โรงเบียร์แห่งแรกของประเทศ  การตีทอง การต่อเรือโบราณ การทำธูป และเครื่องกงเต็ก

 

  • ประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ท่านเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีไทย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์  และบุคคลที่สำคัญ คือ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารไม้หน้าพิพิธภัณฑ์เด็กสวนเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-241-3490

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา: ท่าเรือเกียกกาย

 

รถโดยสารประจำทางสาย: 3, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 505, 524

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน