กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

05 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 552

5,800 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตั้งอยู่ในอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวหน้าพิพิธภัณฑ์เด็ก(สวนเกียกกาย)

ภายในพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวสิ่งก่อสร้าง ศิลปกรรม บุคคล ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาของชาวเขตดุสิตไว้มากมาย  

 

  • ส่วนที่ 1 นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขตดุสิต ภาพบรรยากาศในอดีต  แผนที่แสดงพระราชวังดุสิต พระที่นั่งวิมานเมฆ  พระที่นั่งอนันตสมาคม  รัฐสภา  วังสุโขทัย  พระราชวังจันทรเกษม พระราชวังปารุสกวัน

 

  • ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตดุสิต  อาทิ เครื่องแต่งกายของสตรีชั้นสูงตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7

 

  • มุมแสดงเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเขตดุสิต  บอกเล่าเรื่องโรงงานทอผ้าของกระทรวงกลาโหม  โรงเบียร์แห่งแรกของประเทศ  การตีทอง การต่อเรือโบราณ การทำธูป และเครื่องกงเต็ก

 

  • ประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ท่านเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีไทย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์  และบุคคลที่สำคัญ คือ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารไม้หน้าพิพิธภัณฑ์เด็กสวนเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-241-3490

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา: ท่าเรือเกียกกาย

 

รถโดยสารประจำทางสาย: 3, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 505, 524

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน