กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แปลนเนรมิตพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก

แปลนเนรมิตพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 572

2,005 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก จัดสร้างขึ้นโดย บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นจากไม้ยางพาราส่งออกรายใหญ่ของโลก จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเยาวชนในการเรียนรู้ผ่านการเล่น ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองผ่านของเล่นประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ในเวลาเดียวกัน  โดยพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ เปิดต้อนรับเยาวชนทุกระดับ รวมทั้งประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการทัศนศึกษาและการเยี่ยมชมจาก โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีส่วนจัดแสดงสื่อและการเรียนการสอนของเด็กในแต่ละวัย ซึ่งทั้งหมดได้รับการควบคุมจากนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยเฉพาะ  แบ่งส่วนจัดแสดงของเล่นชนิดต่างๆ อาทิ

  • ของเล่นโบราณ ของเล่นพื้นบ้าน
  • ของสะสมจากทั่วโลก
  • ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเล่นที่บริษัททำการผลิตขึ้นในแต่ละปี
  • แบบจำลองกระบวนการผลิตของเล่น

เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

แปลนเนรมิตพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 8 หมู่ 8 ถนนตรังปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280 200

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องประสานงานและทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน