กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ห้องสมุดรถไฟเทศบาลเมืองกันตัง

ห้องสมุดรถไฟเทศบาลเมืองกันตัง

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 562

1,997 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดทางของรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ในอดีตมีรางจากตัวสถานีรถไฟถึงท่าเทียบเรือกันตัง ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่โบราณที่ใช้ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตรังจึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย

 

สถานีรถไฟ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ด้านหน้ามีมุขยื่นประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมเอกลักษณ์เดิมในสมัยรัชกาลที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อาคาร และชานชาลา ปัจจุบันสถานีรถไฟกันตังได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร

 

ภายในจัดแสดง

  • ห้องจำหน่ายตั๋ว และตารางการเดินรถไฟที่ใช้จริงในปัจจุบัน
  • โต๊ะนายสถานี
  • เครื่องมือเครื่องใช้ของสถานรถไฟในอดีต
  • ห้องสมุดรถไฟ ที่เปิดบริการให้เด็กๆ มาใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน โดยห้องสมุดนี้นำตู้รถไฟเก่ามาต่อเติมดัดแปลง

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ห้องสมุดรถไฟเทศบาลเมืองกันตัง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานีรถไฟกันตัง ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075-251 015

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถไฟ มีเที่ยวรถไฟที่ไปสุดทางสถานีกันตัง 1 ขบวน คือ ขบวนที่ 167 ออกจากกรุงเทพฯ(สถานีรถไฟหัวลำโพง) เวลา 18.30 น. ถึงสถานีรถไฟกันตัง เวลา 11.20 น. ทุกวัน **ตรวจสอบเวลาเดินรถกับการรถไฟแห่งระเทศไทย http://www.railway.co.th หรือ โทร. 1690

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ลานจอดรถ

3

แบ่งปัน