กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 477

2,198 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง  เป็นอาคารรูปทรงเรือ จำนวน 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง ทางเทศบาลเมืองกันตัง ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัตถุทางวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนชาวจังหวัดตรัง 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง เลขที่ 175 ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075-251 251 / 075-251 081

วันและเวลาทำการ

  • วันอังคาร - วันอาทิตย์ 

เช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. / บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

  • หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง โทร. 075-251 251 / 075-251 081

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน