กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 510

12,343 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และจัดทำพื้นแสดงวิวัฒนาการของทหารเรือไทยในการป้องกันประเทศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิสถาปัตย์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวความคิดในการนำอาวุธเก่าแก่มาตั้งแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ – อาวุธกลางแจ้ง บนพื้นที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า"

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

 

ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ พระหัตถ์ถือกระบี่ ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ.122

 

ส่วนที่ 2 ส่วนจัดแสดงปืนเสือหมอบ แสดงอาวุธปืนหลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลานั้น

 

ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 เป็นเรือรบประจำการมีอายุการใช้งานนานที่สุดกว่า 60 ปี ของกองทัพเรือ จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจึงปลดประจำการ เพื่ออนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในลำเรือจัดแสดงผ่านห้องต่างๆ อาทิ

  • ห้องสะพานเดินเรือ/ห้องควบคุม/ห้องควบคุมการทำงานของเรือ  ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุด
  • ห้องโถงนายทหารชั้นสัญญาบัตร  จัดแดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และรายนามผู้บังคับการเรือในอดีต
  • ห้องเรียนในอดีต สำหรับเรียนวิชาการเรือของนักเรียน นายทหาร

 

ส่วนที่ 4 อุทยานปืนกลางแจ้ง จัดแสดงเนื้อหา การจัดวาง และตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารเรือ  อาทิ  กลุ่มปืนและอาวุธในสมัยรัชกาลที่ 5 และกลุ่มอาวุธของเรือหลวงพระร่วงและการจัดหาเรือหลวงพระร่วงของรัชกาลที่ 6 รวมทั้งยุทโธปกรณ์อื่นๆ ,  กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และยุทธนาวีที่เกาะช้าง , กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการจัดแสดงข้อมูลของอาวุธชนิดต่าง ๆ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประกอบ

 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลจำลอง และเรือประมงพร้อมข้อมูลประกอบ

 

ส่วนที่ 5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สำหรับเดินชมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ โกงกาง ฝาดทะเล ตะบูน แสมดำ และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่พึ่งพาอาศัยป่าชายเลน

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-475 6260 / 086-663 3294
โทรสาร : 02-475 6109

วันและเวลาทำการ

เวลา 08.30 – 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1 รถยนต์ จากสามแยกพระประแดง ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์(ทางหลวงหมายเลข 303) มุ่งหน้าตรงไปทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ให้เลี้ยวขวาไปจนสุดถนน ระยะทาง 12 กิโลเมตร จะถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

 

2 รถโดยสารประจำทาง สาย 20 (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ำท่าดินแดง) 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมสถานที่ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

8

แบ่งปัน