กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์

พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 550

3,790 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จึงนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์เป็นองค์ความรู้กับกำลังพลในกรมอุทกศาสตร์และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนและปฏิบัติการทางเรือในทุกมิติ  และยังขยายองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้อีกด้วย 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

 

  • ส่วนแรก จัดแสดงประวัติความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์
  • ส่วนที่ 2 จัดแสดงเครื่องมือและแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ตะเกียงที่ใช้ในกระโจมไฟและประภาคารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  • เครื่องพิมพ์แผนที่ ที่เคยใช้พิมพ์พันธบัตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ เลขที 222 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-361 2915
เว็บไซต์ : http://www.hydro.navy.mi.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทรศัพท์ 02-361 2915

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง ออกทางออกที่ 3 แล้วต่อแท็กซี่ 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มาเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือถึงกรมอุทกศาสตร์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง