กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

24 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 625

61,133 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ช้างเอราวัณสามเศียร สร้างขึ้นจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งต้องการจะรักษาของโบราณที่สะสมไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทย จัดแสดงประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรม และยังเป็นรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณตามประเพณีในอดีตด้วย

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นรูปช้างขนาดใหญ่ โดดเด่นสะดุดตา 

 • มีความสูงของช้างรวมอาคาร 43.60 เมตร
 • ความสูงเฉพาะตัวช้าง 29 เมตร
 • ความกว้างของช้าง 12 เมตร
 • ความยาวของช้าง 39 เมตร
 • น้ำหนักของลำตัวช้าง 150 ตัน
 • น้ำหนักของเศียรช้าง 100 ตัน

 

 

แบ่งพื้นที่ออกเป็น ส่วน คือ

 

 

 • ชั้นสุวรรณภูมิ

ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกว่า ชั้นสุวรรณภูมิจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องกระเบื้อง ในชั้นนี้ต้องการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโบราณเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ โบราณวัตถุที่นำมาสื่อความหมาย คือ ภาชนะดินเผา ที่เรียกว่า เครื่องกระเบื้องเพราะการทำภาชนะดินเผานับเป็นนวัตกรรมในการผลิตเครื่องใช้สอยอันปรากฎหลักฐานว่ามีใช้กันมานับพันปีแล้วในดินแดนสุวรรณภูมิ ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ แสดงถึงความเคลื่อนไหวติดต่อกันของท้องถิ่นต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ประเภทภาชนะที่นำมาจัดแสดง อาทิ เครื่องสังคโลก ภาชนะเครื่องกระเบื้องแบบลพบุรี เครื่องเบญจรงค์ และเบญจรงค์ลายน้ำทอง เป็นต้น

 

 • ชั้นโลกมนุษย์

ลำดับที่สอง หรือ ชั้นกลางเป็นส่วนอาคารที่รองรับตัวช้างคือ ชั้นโลกมนุษย์เป็นบริเวณตัวอาคารทรงกลมที่รองรับน้ำหนักของตัวช้าง เล่าถึงเรื่องราวสะท้อนแก่นพระศาสนาที่ค้ำจุนโลกมนุษย์ให้เกิดศานติผ่านเสาเคาะดุนโลหะภายในอาคารเป็นภาพเรื่องราวอันแฝงด้วยคติธรรมทางศาสนา ภายในอาคารประดับตกแต่งตามส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลวดลายปูนปั้นอวดฝีมือภูมิปัญญาแห่งช่างไทยได้อย่างวิจิตร ผสมผสานศิลปะของโลกตะวันตกอย่างกลมกลืนด้วยเพดานอาคารห้องโถงอันเปรียบเสมือนหลังคาโลก ตกแต่งเป็นรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่บนงานกระจกสี (stained glass) เป็นผลงานของ Mr.Jacob Schwarzkopf ศิลปินชาวเยอรมัน

 

 • ชั้นจักรวาล

 

ชั้นสาม คือ ส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมิ นั้นสรวงสวรรค์ เรียกว่า ชั้นจักรวาลเป็นบริเวณภายในตัวอาคารรูปช้าง จัดแสดงโบราณวัตถุ คือ พระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆ ซึ่งจัดแสดงในลักษณะของการประดิษฐานให้สมกับความที่เป็นสิ่งเคารพบูชาอันเป็นค่าควรเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม

 

พื้นที่รอบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี รวมทั้งพันธุ์ไม้หายาก และประดับงานประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว์หิมพานต์ตามมุมต่างๆ

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารที่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมรูปช้างสามเศียร

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

99/9 หมู่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-371 3135-6
โทรสาร : 02-380 0304
เว็บไซต์ : https://www.erawanmuseum.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.

ค่าเข้าชม

 

 • ราคาบัตรสำหรับชาวไทย (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)

ผู้ใหญ่ 250 บาท / เด็ก 125 บาท

 • ราคาบัตรสำหรับชาวต่างประเทศ

ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 200 บาท

 • มีบริการ Audio Guide (ไทย/อังกฤษ/จีน/เกาหลี/รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์
 • เปิดให้เข้าชมตามรอบ หนังตะลุง

รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 11.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 11.00 - 12.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 12.30 - 13.30 น.

รอบที่ 5 เวลา 13.30 - 14.30 น.

รอบที่ 6 เวลา 14.30 - 15.30 น.

รอบที่ 7 เวลา 15.30 - 16.30 น.

รอบที่ 8 เวลา 16.30 - 17.30 น.

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. เข้าชมได้ตามอัธยาศัย (รอบเวลาการเข้าชมดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ข้อมูลโดยทั่วไป)

 

 

 

การเดินทาง

 • รถยนต์ ใช้ทางด่วนลงปลายทางที่บางนา-สมุทรปราการ  จากนั้นตรงไปทางสำโรง ผ่านบิ๊กซีจัมโบ้(สำโรง)  ชิดซ้ายแล้วกลับรถใต้ทางด่วนเข้าพิพิธภัณฑ์
 • รถโดยสารประจำทางสาย  25, 102, 142, 365, 507, 508, 511, 536
 • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงได้ 2 สถานี คือ สถานีปู่เจ้า และ สถานีช้างเอราวัณ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ30 ท่านขึ้นไป  โทรจองก่อนที่เบอร์ 02-371-3135-6

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

30

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 ธ.ค. 2565

27 ธันวาคม 2565
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญอันยิ่งใหญ่สวดมนต์ข้ามปี  “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ  ร่วมงานฟรี 18.00 น. เป็นต้นไป   ร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีและสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (โดยคณะสงฆ์นานาชาติจากเชียงใหม่ และ พระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม) สักการะองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ บูชาองค์ช้างเอราวัณ และวัตถุมงคล  เสริมดวงชะตา เสริมสิริมงคล รับปีใหม่   **หมายเหตุ  : แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว หรือ สีอ่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: https://www.facebook.com/ErawanMuseumSamutprakan/

01 มี.ค. 2564

24 มี.ค. 2564

12 มีนาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ “เปิดให้บริการทุกวัน” เวลา 09.00 น.- 18.00 น. เปิดให้เข้าชม ชั้นโลกมนุษย์, ชั้นจักรวาล และท้องช้างเอราวัณ บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางแสวงบุญ   ข้อปฏิบัติในการเข้าชม ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าชม เข้าชมในตัวอาคาร ได้ไม่เกิน 20 / รอบ บริการจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ การเข้าชมสำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง นักท่องเที่ยวทุกท่านเว้นระยะห่าง ระหว่างกันตลอดเวลาที่เข้าชม และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด   โปรโมชั่นบัตรเข้าชม  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 365 วัน 365 บาท (บัตรรายปี) สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่จำกัดรอบ 365 วัน  เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร เท่านั้น   การเดินทาง  BTS สายสีเขียว : ลงสถานีช้างเอราวัณ (E17) ทางออก 1   สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ : 0 2371 3135 - 6 Facebook : พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ เว็บไซต์: www.ErawanMuseum.com

12 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

10 เมษายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์  “บูชาสัตตมงคลสถาน ถวายน้ำสงกรานต์ พระเกศจุฬามณีเจดีย์” วันที่ 12-15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ   กิจกรรม สักการะพระเกศจุฬามณีเจดีย์ สรงน้ำพระประจำวันเกิด เสริมดวงให้รุ่งเรืองพ้นจากทุกข์ภัย สักการะองค์อินทร์ องค์ช้างเอราวัณ สักการะพระพรหม พระพิฆเนศ พระตรีมูรติ เจ้าแม่กวนอิม ลอดท้องช้างเทพมงคล เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3223 4094-9  หรือ Faecbook พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง