กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือ

พิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือ

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 450

4,527 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือจัดตั้งขึ้นตามดำริของ พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมืองเจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือ ตามคำสั่งสส.ทร.(เฉพาะ) ที่ 22/2547 รับผิดชอบดำเนินการโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ นาวาเอก อภิชัย อมาตยกุล รองเจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์สื่อสารทหารเรือ นาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ ผู้อำนวยการกองวิทยุสื่อสาร เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการ นาวาเอก พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสาร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รวมทั้งผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารทหารเรือ ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดโรงเรียนสื่อสาร ร่วมเป็นคณะทำงาน

 

เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 57/25 หมู่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-475-6615, 02-475-6624, 02-475-6635
โทรสาร : 02-475-6616
เว็บไซต์ : http://www.ncitschool.navy.mi.th/index.php/history/detail/history_id/16
อีเมล : namchok.n@navy.mi.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 

จากกรุงเทพฯ ขึ้นทางด่วนข้ามสะพานพระราม 9 ลงสะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ผ่านพระประแดงไปป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินขับตรงไปจนถึงดาวคะนองตรงไปตามถนนสุขสวัสดิ์ผ่านพระประแดงไปป้อมพระจุลจอมเกล้า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง