กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

19 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 398

3,895 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยนายสอาด ปายะนันท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการทัศนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ตลอดจนอาชีพของประชาชนในจังหวัดนี้และต่างจังหวัด

 

2. เพื่อแสดงผลงานและนโยบายของจังหวัด ในการพัฒนาบ้านเมืองอันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างทางราชการและประชาชน ซึ่งจะเป็นผลช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนายิ่งขึ้น

พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

 

อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน คือ บริเวณชั้นล่าง มี 2 นิทรรศการ ได้แก่ ส่วนโถงด้านหน้า จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง ภูมิวิทยา โดยจำลองภูมิประเทศในภาคต่างๆ ของประเทศ เช่นเมืองชายทะเล ชีวิตชาวนา ชาวไร่ การทำสวนทุเรียน ตัวเมืองนนทบุรีตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาตั้งแต่ แร่ หิน ดินทราย ประมาณ 40 ชนิด และเครื่องอุปโภคในสมัยโบราณ เช่นเครื่องลายคราม เครื่องทองเหลือง รวมไปถึงหุ่นจำลองการแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆ ห้องด้านในจะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตมากมายหลายประเภท โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และจัดจำลองสถานที่ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์ทะเล

 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

1) ประวัติและวิวัฒนาการ ประวัติเมืองนนทบุรี และสถานที่สำคัญ รวมทั้งพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจากกรุวัดเชิงท่า

2) วิถีชีวิต จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

3) กลุ่มชนเผ่า จัดแสดงจำลองเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ

4) วัฒนธรรมและประเพณี จำลองเรือนไทย 4 ภาค

5) ผลงานศิลปะ ภาพเขียนวิถีชีวิตชาวบ้าน และประวัติศาสตร์

6) เทคโนโลยีและจักรกล จัดแสดงความเป็นไปเกี่ยวกับโลก หิน แร่ โลหะ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ

7) ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิต จัดแสดงความเป็นไปของสิ่งมีชิวิตของพืชและสัตว์ตลอดจนมนุษย์ สัตว์บก สัตว์น้ำ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ซอยประชาราษฎร์ 19 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-0481-5 ต่อ 159

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี (ด้านหลังติดกับห้องสมุดประชาชน) สามารถโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยามาที่ท่าน้ำนนทบุรี หรือรถประจำทางสาย 30, 64, 97, 203 ฯลฯ แล้วเดินเข้าซอยประชาราษฎร์ 19

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
21,483 ผู้เข้าชม7.88 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม8 กม.ขอเส้นทาง
3,707 ผู้เข้าชม8.67 กม.ขอเส้นทาง
27,453 ผู้เข้าชม8.75 กม.ขอเส้นทาง
13,686 ผู้เข้าชม9.18 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง