กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 471

4,446 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

การดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวและประชากรเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยรัฐประกาศใช้นโยบายประชากรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 จากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน การลดอัตราเพิ่มประชากรจากร้อยละ 3.2 ต่อไปในช่วงก่อนปี 2513 ลงเป็นร้อยละ 1.1 ในปี 2541  

เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการวางแผนครอบครัว กายวิภาคและสรีรวิทยาของหญิงและชาย ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิและวิธีการคุมกำเนิด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัวขึ้นในปีพ.ศ. 2541 พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัวมีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีห้องบรรยายเพื่อจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ชมที่มาเป็นหมู่คณะ และศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 โถงทางเข้า  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ความหมายและความสำคัญของการวางแผนครอบครัว กายวิภาคและสรีรวิทยา เพศศึกษา วิวัฒนาการคุมกำเนิดประชากรและการแก้ปัญหาประชากร บุคคลและและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในโครงการวางแผนครอบครัว และแนวทางการดำเนินงานด้านประชากรในอนาคต

ส่วนที่ 2 บอร์ดพระราชดำรัส ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระราชดำรัสเนื่องในพิธีฉัตรมงคล พ.ศ. 2472 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชดำรัสเกี่ยวกับประชากร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539

ส่วนที่ 3 การคุมกำเนิดในอดีต  นิทรรศการย้อนอดีตไปสู่ประวัติความเป็นมาของวิธีคุมกำเนิด ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การใช้สมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติในการคุมกำเนิด

ส่วนที่ 4 สถานการณ์ประชากรและการวางแผนครอบครัว ถ่ายทอดด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และภาพประกอบถึงสถานการณ์ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทย


ส่วนที่ 5 กายวิภาคและสรีรวิทยา ให้ความรู้เรื่องโครงสร้างของร่างกายและระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง วิธีการทำงานของฮอร์โมน และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงชีวิต

ส่วนที่ 6 เพศศึกษาและกระบวนการปฏิสนธิ นำเสนอข้อมูลความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และกระบวนการปฏิสนธิจนเป็นตัวอ่อนในระยะต่าง ๆ

ส่วนที่ 7 หนทางแห่งการป้องกัน จัดแสดงวิธีการป้องกันการปฏิสนธิ เทคโนโลยี วิธีคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้ในอดีตถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 8 Hall of Fame แสดงภาพและผลงานของบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้โครงการวางแผนครอบครัวประสบความสำเร็จ

ส่วนที่ 9 สมดุลธรรมชาติ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจและสังคมจากการที่มีประชากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

 

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ถุงยางอนามัยที่ทำจากลำไส้ของสัตว์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2590-4273, 0-2590-4278
เว็บไซต์ : http://rh.anamai.moph.go.th/museum.html

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.30-15.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์

นนทบุรีเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ ด้วยถนนหลายสาย เช่น ถนนงามวงศ์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ถนนรัตนาธิเบศร์ ฯลฯ เมื่อถึงจังหวัดนนท์บุรีแล้วให้ใช้ซอยรัตนาธิเบศร์ 6/ซอย ศูนย์ราชการ ไปทาง ถนน รัตนาธิเบศร์ จากนั้นใช้ ถนนหมายเลข 306 ไปทาง ซอย หลวงวิเชียรแพทยาคม มุ่งไป ตำบล ตลาดขวัญ เดินทางต่อไปบน ซอย หลวงวิเชียรแพทยาคม ไปยังจุดหมายของคุณ

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง