ย้อนกลับ

ISLAND NONTHABURI

เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ด เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะมีบรรยากาศสดชื่นรื่นละอองน้ำที่พัดผ่านจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังมีเสน่ห์ของวัฒนธรรม ชาวมอญ ชาวไทย ชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในแต่ละวันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมมอญในหลากหลายศาสตร์ที่คุณไม่ควรมองข้าม

 

ในอดีตเกาะเกร็ดแห่งนี้ไม่มีสภาพเป็นเกาะกลางแม่น้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบันเเต่ที่เห็นนี่เกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณส่วนที่เป็นเเหลมในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีชื่อเรียกว่าคลองลัดเกร็ดน้อยหรือคลองเกร็ดน้อย แผ่นดินบริเวณเเหลมก็กลายเป็นเกาะขึ้นมานั้นเอง

ในสมัยก่อนชาวมอญได้เอาวัฒนธรรมติดตัวมาด้วยนั้นก็คือการทำเครื่องปั้นดินเผานอกจากนั้น ยังมีเรื่องอาหาร อาหารชาวรามัญก็มีหลากหลาย แกงหน่อกะลา แกงมะตาด เเละนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วย

ประเพณีชาวมอญมีหลายอย่างที่เขาเคร่งครัดกันอยู่ ซึ่งของไทยก็มีเเต่เป็นคนละแบบบเเตกต่างกันเช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตักบาตรทางน้ำ ตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งประเพณีของไทยไม่มี รวมถึงการเล่นสะบ้า สำคัญคือการเล่นร้องทะเเยงมอญชาวมอญเป็นคนที่รักในวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นประเพณีชาวมอญโบราณ สืบสานต่อมา

สิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดที่น่าสนใจอีกอย่างนั้นก็คือ เจดีย์สีขาว ที่มีลักษณะเอียง เจดีย์นี้ชื่อว่าพระมหารามันเจดีย์ ทรงสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5 ข้างในนี้บรรจุบรมสารีริกธาตุเอาไว้และสาเหตุที่เจดีย์เอียงเนื่องจากมีน้ำกัดเซาะอยู่ตลอดเวลาจึงเอียง

อีกหนึ่งตำนานชาวบ้านเล่ากันว่าตั้งแต่สมัยอดีตมีจระเข้ตัวใหญ่อาศัยอยู่ใต้เจดีย์สีขาวเมื่อจระเข้ขยับตัวทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียงเเละทรุดตัวลง

แต่อย่างไรก็ตามเจดีย์สีขาวเอียงก็ได้เป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดเป็นที่เรียบร้อย

วิถีชีวิตของความเป็นอยู่คนท้องถิ่นที่สืบเชื้อสายมอญจะมีลักษณะชอบเข้าวัดทำบุญ ที่นี่จึงเต็มไปด้วยวัดวาอาราม หลายเเห่งมีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นเอกลักษณ์ เล่ากันชุมชนมอญในเเต่ละเเห่งเมื่อสร้างบ้านเรือนเป็นหลักเเหล่งเเล้ว มักจะสร้างวัดขึ้นมาในหมูบ้านของตนเองทันที ด้วยความเลื่อมใสและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเกาะเกร็ดจึงเกี่ยวข้องกับวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจเเละเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเอง

2,559 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนนทบุรี