กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

16 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 243

4,452 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน หรือ Natural History Museum of Nan (NHM-NAN) หรือพิพิธภัณฑ์น้ำน่าน จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์อ้างอิงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของภาคเหนือตอนบนในแถบลุ่มน้ำน่าน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         

          ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสื่อนิทรรศการตัวอย่างพืช สัตว์ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทั้งชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา จำนวน 10 ห้อง ได้แก่

 • ห้องน้ำน่าน
 • ห้องรักษ์ป่าน่าน
 • ห้องสรรพยาน่าน
 • ห้องมหานทีน่าน
 • ห้องสินธว์น่าน
 • ห้องสัตว์ป่าน่าน
 • ห้องกีฏาป่าน่าน
 • ห้องคีตาฟ้าน่าน
 • ห้องแสง-ส่องน่าน
 • ห้องน่านวิทัศน์

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ตัวอย่างสัตว์ถิ่นเดียวของจังหวัดน่าน
 • เหล่าแมลงนักพรางตัว
 • เครื่องดนตรีประดับเงินน่าน
 • เครื่องมือหินโบราณและไม้กลายเป็นหิน

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 2 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ (ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน) ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-600050 หรือ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-0087
โทรสาร : 02-218-3060
อีเมล : clnr@chula.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ จนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง
 • โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

23 ธันวาคม 2565
Night at the Museum Festival 2022 @NHM-NAN “วัฒนธรรมสายน้ำน่าน – ซอฟต์พาวเวอร์เมืองน่าน” ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน    วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00 - 21:00 น. **** ชมฟรีตลอดงาน ****   ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ พร้อมเล่นเกมส์ตามล่าหาสมบัติ ชิงของรางวัลมากมาย นิทรรศการพิเศษ หัวเรือแข่งเมืองน่าน ปลาต้นน้ำน่าน บรรยายอุ่นเครื่อง (16:00-17:00 น.) แม่ท่าฟ้อนล่องน่าน เรือแข่งเมืองน่าน สาหร่ายไกเมืองน่าน กิจกรรม โลกของแมลงกลางคืน สัตว์หากินกลางคืน ช้างจากน่านปางช้าง อาหารเมืองน่าน (ข้าวแคบ และ ไกยี) การแสดงวัฒนธรรมเมืองน่าน ฟ้อนล่องน่าน พากษ์เรือแข่งเมืองน่าน ขับร้องประสานเสียง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-1288388

17 ธ.ค. 2564

19 ธ.ค. 2564

16 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญร่วมงานเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ พ.ศ.2564 (Night at the Museum 2021)   วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16:00-21:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน ถ.น่าน-ทุ่งช้าง (ตรงข้าม กกต น่าน) ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน   ภายในงานพบกับกิจกรรม 1. เล่าเรื่องเมืองน่าน (Museum Talk) เวลา 16:00-17:00 น. วัฒนธรรมเกลือ เครื่องถ้วยและเตาโบราณ วนอุทยานถ้ำผาตูบ   2. พิพิธภัณฑ์กลางคืน (Night Tour) วันละ 3 รอบ: 17:30, 18:30 และ 19:30 น. ธรรมชาติวิทยาเมืองน่าน วัฒนธรรมเกลือ เครื่องถ้วยและเตาโบราณบ่อสวก   3. ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์ (Museum Workshop) วันละ 2 รอบ: 18:00 และ 19:30 น.  จุฬทรรศน์เมืองน่าน: นิทรรศการภาพถ่ายจากฝีมือนักเรียนน่าน  พร้อม workshop บันทึกภาพผ่านสมาร์ทเลนส์ น่านหนึ่งเดียว: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานถิ่นเดียวในน่าน  พร้อม workshop ของเล่น "งูกินเขียด" โลกของแมลงกลางคืน: ชมแมลงในกับดักแสงไฟ  พร้อม workshop ของเล่นเลียนเสียง "จั๊กจั่น" 4. กิจกรรมการแสดงและดนตรีบนเวทีกลาง   สอบถามเพิ่มเติม FB : พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน โทรศัพท์ 080-128 8388 หรือ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทรศัพท์ 054-600 050

18 ธ.ค. 2563

20 ธ.ค. 2563

16 ธันวาคม 2563
กิจกรรมดีๆ ฟรีตลอดงาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวยามค่ำคืนปี 2 Night at the museum 2020  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563    รายละเอียดกิจกรรม ชม "กะท่างน้ำดอยภูคา" สัตว์ชนิดใหม่ของโลก ตามหามากว่า 20 ปี  เป็นครั้งแรกในจังหวัดน่าน  กิจกรรม post check-in share like ถ่ายภาพภายในงานลงใน facebook  โดยมีกติกา like และ share โพสต์ประชาสัมพันธ์เพจพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน  (ตั้งเป็นสาธารณะ) หากท่านใดมียอด like สูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลจากทีมงาน   วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 น.  รอบนำชมพิพิธภัณฑ์ (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รอบที่ 3 เวลา 20.00 น. Workshop โลกของแมลงกลางคืน (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รับชมการแสดงฟ้อนรำ 2 ชุด เวลา 19.00 น.   วันที่ 19 ธันวาคม 2563 พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 น. รอบนำชมพิพิธภัณฑ์ (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รอบที่ 3 เวลา 20.00 น.   Workshop การทำของเล่นและคอนโดแมว (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รับชมการแสดงดนตรีโฟล์คซอง เวลา 19.00 น. - 20.00 น.   วันที่ 20 ธันวาคม 2563 พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 น.  รอบนำชมพิพิธภัณฑ์ (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รอบที่ 3 เวลา 20.00 น. Workshop โลกโปร่งแสง (45 นาที) รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 19.00 น. รับชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง เวลา 19:00 น.   **สอบถามข้อมูล โทร. 080-128-8388  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน    

20 ธ.ค. 2562

22 ธ.ค. 2562

19 ธันวาคม 2562
ครั้งแรกกับกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน หรือ Night at the Nuseum 2019 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562    โดยพิพิธภัณฑ์ได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดน่าน อาทิ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 น.ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกของแมลงกลางคืน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 น. ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกของสัตว์กลางคืน วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 น.ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกโปร่งแสง ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Workshop และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบมีวิทยากรนำชม ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSckUMCla6V8LcXT7P…/viewform ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-173-4666 ** 
pav

/

next