กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

16 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 240

1,357 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน หรือ Natural History Museum of Nan (NHM-NAN) หรือพิพิธภัณฑ์น้ำน่าน จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์อ้างอิงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของภาคเหนือตอนบนในแถบลุ่มน้ำน่าน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         

          ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสื่อนิทรรศการตัวอย่างพืช สัตว์ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทั้งชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา จำนวน 10 ห้อง ได้แก่

 • ห้องน้ำน่าน
 • ห้องรักษ์ป่าน่าน
 • ห้องสรรพยาน่าน
 • ห้องมหานทีน่าน
 • ห้องสินธว์น่าน
 • ห้องสัตว์ป่าน่าน
 • ห้องกีฏาป่าน่าน
 • ห้องคีตาฟ้าน่าน
 • ห้องแสง-ส่องน่าน
 • ห้องน่านวิทัศน์

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ตัวอย่างสัตว์ถิ่นเดียวของจังหวัดน่าน
 • เหล่าแมลงนักพรางตัว
 • เครื่องดนตรีประดับเงินน่าน
 • เครื่องมือหินโบราณและไม้กลายเป็นหิน

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 2 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ (ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน) ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-600050 หรือ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-0087
โทรสาร : 02-218-3060
อีเมล : clnr@chula.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ จนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง
 • โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ธ.ค. 2562

22 ธ.ค. 2562

19 ธันวาคม 2562
ครั้งแรกกับกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน หรือ Night at the Nuseum 2019 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562    โดยพิพิธภัณฑ์ได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดน่าน อาทิ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 น.ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกของแมลงกลางคืน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 น. ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกของสัตว์กลางคืน วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 น.ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง โลกโปร่งแสง ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Workshop และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบมีวิทยากรนำชม ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSckUMCla6V8LcXT7P…/viewform ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-173-4666 ** 
pav

/

next